Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zielone dachy i mała retencja - webinarium

Magazyn "Zieleń Miejska" jest organizatorem webinarium, którego tematem są "Zielone dachy i mała retencja". Warsztaty on-line są skierowane nei tylko do pracowników samorządowych i zarządów zieleni, ale również np. do architektów krajobrazu. 28 sierpnia przez cztery godziny (9.00-13.00) będzie można nie tylko wysłuchać kolejnych prelegentów, ale także zadawać pytania na czacie.

W trakcie webinarium będą poruszone m.in. zagadnienia:

 • zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu
 • realizacje zielonych dachów - studia przypadków
 • najczęściej popełniane błędy i ich rozwiązania podczas realizacji inwestycji w zielone dachy
 • dobór materiałów podczas realizacji zielonych dachów
 • mała retencja - dobre praktyki oraz studia przypadków

Brak opisu obrazka

A wśród prelegentów znajdą się:

Wojciech Januszczyk - architekt krajobrazu, Fundacja Krajobrazy, Instytut Architektury Krajobrazu KUL:

 • Przestrzeń zretencjonowana i zaanimowana, czyli lubelski człowiek miejski na dachu - w swojej prezentacji autor mówi sprawdzam projektom zielonych dachów, które zostały zrealizowane w ostatnich latach w Lublinie.
 • Czy wydarzyło się to co zaplanowali architekci i architekci krajobrazu? a może zdarzyło się coś więcej?

Patrycja Płonka - Kierownik projektów w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć ”Energie Cités”:

 • Lokalne strategie rozwoju zielonych dachów jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu – projekt GRAD

Zielone dachy są ważnym narzędziem łagodzenia i adaptacji miast do zmian klimatu, m.in. dlatego, iż pochłaniają CO2 i inne zanieczyszczenia z atmosfery, absorbują wodę deszczową zmniejszając ryzyko powodziowe, łagodzą efekt „miejskiej wyspy ciepła” oraz poprawiają mikroklimat w mieście. Dlatego warto zakładać je nie tylko na budynkach użyteczności publicznej, ale i zachęcać do tego lokalne podmioty i samych mieszkańców. Pomóc w tym mogą lokalne strategie zielonych dachów wskazujące narzędzia i źródła finansowania mające wspierające zazielenianie miasta. Taką strategię już od 2014 r. realizuje miasto Hamburg, a teraz – w ramach projektu GRAD – podobne dokumenty opracowuje 8 polskich miast. W prezentacji dokładniej omówione zostaną funkcje zielonych dachów w mieście, elementy strategii rozwoju zielonych dachów miasta Hamburg oraz prace nad polskimi strategiami pilotażowymi w ramach projektu GRAD

Łukasz Pawlik - Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, Miejski Architekt Krajobrazu opowie między innymi:

 • o projekcie GRAD w którym miasto Kraków jest jednym z miast pilotażowych. [Celem projektu jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich. W ramach tego projektu tworzony jest dla miasta dokument o charakterze strategicznym. Jest to projekt w trakcie realizacji - zaprezentowane zostaną jego założenia i cele. Pan Łukasz Pawlik podzieli się z uczestnikami spostrzeżeniami związanymi z tworzeniem takiego dokumentu i trudnościami wynikającymi z interdyscyplinarnego charakteru tego zadania, które należy rozwiązać
 • o doświadczeniu przy budowie zielonego dachu na obiekcie zabytkowym w którym był adaptowany na Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza
 • o potencjale do tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa obliczonym w ramach projektu Monit-Air.

Robert Złotek - Kierownik Działu Ochrony Powietrza, Powierzchni Ziemi i Gospodarki Wodnej WFOŚiGW w Poznaniu:

 • o projekcie GRAD w którym miasto Kraków jest jednym z miast pilotażowych. [Celem projektu jest promowanie zielonych dachów i żyjących ścian jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich. W ramach tego projektu tworzony jest dla miasta dokument o charakterze strategicznym. Jest to projekt w trakcie realizacji - zaprezentowane zostaną jego założenia i cele. Pan Łukasz Pawlik podzieli się z uczestnikami spostrzeżeniami związanymi z tworzeniem takiego dokumentu i trudnościami wynikającymi z interdyscyplinarnego charakteru tego zadania, które należy rozwiązać
 • o doświadczeniu przy budowie zielonego dachu na obiekcie zabytkowym w którym był adaptowany na Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza
 • o potencjale do tworzenia zielonych dachów na terenie Krakowa obliczonym w ramach projektu Monit-Air.

Judyta Łuczyńska - Fundacja Sendzimira:

 • Katalog dobrych praktyk uwzględniający różne formy gospodarowania wodami opadowymi ze szczególnym uwzględnieniem:

- ogrodów deszczowych

- niecek i stawów retencyjnych,

- zielonych ścian.

 • Studia przypadków - stworzone przez Fundację Sendzimira realizacje w szczególności dedykowane obszarom silnie zurbanizowanym - miejskim.

Rejestracja na webinarium od 10 sierpnia na stronie https://zielonedachy.abrys.pl/

Kontakt w sprawie webinarium

Małgorzata Łukaszewicz

redakcja "Zieleń Miejska"

tel. +48 728 971 345,

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

Wersja XML