Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyślanie to dojrzała społeczna drużyna gotowa rozegrać ważny mecz

Belka Programu Rozwój Lokalny

Wielomiesięczne prace Zespołu Miejskiego zaowocowały wypracowaniem nowej wizji Przemyśla, jako: Miasta tętniącego życiem i pozytywną energią społeczną. Zaangażowanie różnych środowisk społecznych, gospodarczych, naukowych i kościelnych w przygotowania tego projektu oraz liczny udział mieszkańców miasta w prowadzonych badaniach na rzecz przygotowania diagnozy stanu miasta oraz sformułowania celów nie pozostawia złudzeń, iż Miasto Przemyśl to dojrzała drużyna gotowa rozegrać mecz o zwycięstwo. Na różnych etapach prac nad projektem pn. "Razem Zmieniamy Przemyśl", przemyślanie dali się poznać, jako odpowiedzialni, dojrzali zawodnicy tworzący zgraną „drużynę” gotowi do wspólnych, odpowiedzialnych treningów przed jednym z najważniejszych meczy. Jak wiemy trening czyni mistrza i właśnie o ten tytuł mistrzowski – jako miasto – jesteśmy gotowi walczyć. Podczas spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 14 lipca br. jego uczestnicy określili, to jakie są cechy  dobrego projektu oraz to o czym nie możemy zapominać pracując nad przedsięwzięciami.

Zdjęcie pokazuje uczestników warsztatu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, który odbył się w dniu 14 lipca 2020 roku.

Cechy dobrego projektu wg. uczestników warsztatów dla Zespołu Miejskiego:

Przygotowując projekt należy pamiętać, iż:

Te cechy powinny być również drogowskazem dla tych wszystkich, którzy zdecydują się na przygotowanie swojego pomysłu, który będą chcieli zgłosić do przygotowywanego projektu. Jak już wspomnieliśmy za kilka dni ruszy nabór pomysłów, które Zespół Miejski podda ocenie możliwości jego realizacji oraz zgodności z celami projektu oraz założeniami głównego regulaminu Programu Rozwój Lokalny.

Zdjęcie pokazuje uczestników warsztatu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, który odbył się w dniu 14 lipca 2020 roku.

Aby realizacja wypracowanej wspólnie przez mieszkańców miasta wizji była możliwa miasto w ramach przygotowywanego projektu postawiło sobie następujące cele:

Program Rozwój Lokalny finansowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Miasto Przemyśl jest wśród 54 miast, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. Programu. Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienia standardu życia mieszkańców.

Równolegle trwają działania związane z opracowaniem dwóch kluczowych elementów tego programu: Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. W ramach programu obligatoryjne jest opracowanie przede wszystkim projektów, które odnosić się będą do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. Finansowanie projektów: dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Wersja XML