Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoś przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Lokalny

Belka Programu Rozwój Lokalny

 

 

Projekt
"Razem zmieniamy Przemyśl"

Fiszka projektowa

Szanowni mieszkańcy Przemyśla,

Poniższa fiszka jest wstępną formą zebrania i selekcji pomysłów na projekty, które ostatecznie zostaną wybrane, opracowane i umieszczone w składanym przez samorząd Przemyśla projekcie Razem zmieniamy Przemyśl.

Oznacza to, iż wypełnienie poniższej karty jest jedynie pierwszym krokiem w procesie zbierania projektów, które znajdą się w ostatecznej wersji przemyskiego projektu. Niemniej jednak rzetelne wypełnienie tego arkusza da szanse na wybranie najciekawszych, najlepiej odpowiadających na zdiagnozowane problemy Przemyśla i najbardziej potrzebnych dla odwrócenia negatywnych problemów Przemyśla – projektów.

Wizja Przemyśla do jakiej, między innymi dzięki realizacji tego projektu będziemy – jako wspólnota mieszkańców - dążyć została sformułowana w sposób następujący: Miasto tętniące życiem i pozytywną energią społeczną. Aby realizacja tej wizji była możliwa miasto w ramach przygotowywanego projektu postawiło sobie następujące cele:

Wszystkie zgłaszane projekty muszą wpisywać się w powyżej zarysowane cele (ich rozwinięcie znalazło się w dolnej części strony).

NA PROPOZYCJE PRZEDSIĘWZIĘĆ CZEKAMY
DO DNIA 5 SIERPNIA 2020 ROKU do godziny 24.00.

(wysłane po upływie tego terminu propozycje przedsięwzięć nie będą brane pod uwagę)

jeśli masz problem z wyświetleniem formularza kliknij ten link

 

PDFSynteza Diagnozy Stanu Miasta
 

Wersja XML