Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rusza nabór ciągły na listę rezerwową do projektu pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła”

Prezydent Miasta Przemyśla informuje o rozpoczęciu naboru w trybie ciągłym na listę rezerwową do udziału w projekcie pt. „Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła” realizowanym w ramach poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Powyższy nabór na listę rezerwową dotyczy wyłącznie mieszkańców Przemyśla zainteresowanych wymianą dotychczasowych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne kotły gazowe, kotły na biomasę oraz podłączenie budynku/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

baner_ekologiczny.jpeg

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

Udział w projekcie mogą wziąć jedynie osoby zgłaszające budynek, który ogrzewany jest za pomocą pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno). Warunkiem uzyskania dofinansowania do nowego źródła ciepła jest likwidacja starego, nieefektywnego źródła ciepła.

W projekcie nie mogą uczestniczyć Mieszkańcy, wykorzystujący do ogrzewania budynków ciepło z sieci ciepłowniczej oraz osoby posiadające jedynie stary kocioł gazowy. Stare kotły gazowe nie podlegają wymianie.

Szczegółowy opis powyższych rodzajów instalacji oraz warunków uczestnictwa w projekcie znajduje się w regulaminie.

Na obecnym etapie należy złożyć tylko deklarację udziału w projekcie (bez wymaganych załączników). O dostarczenie załączników do deklaracji zostaniecie Państwo poproszeni w przypadku zakwalifikowania do projektu.

Deklaracje w ramach naboru na listę rezerwową można będzie składać (w trybie ciągłym) osobiście od dnia 09.07.2020 r. , w godz. od 9.00 - 14.00, od poniedziałku do piątku, pod poniższym adresem:

 

Urząd Miejski w Przemyślu

Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl

Pokój 32 (I piętro)

 

Przejście z listy rezerwowej na listę podstawową nastąpi po spełnieniu następujących warunków:

Uwaga!

Informujemy, że złożenie deklaracji na obecnym etapie ma charakter dobrowolny i nie gwarantuje zakwalifikowania do projektu.

Wykonanie weryfikacji technicznej będzie wymagane dopiero po zakwalifikowaniu się do projektu wymiany źródła ciepła i znalezieniu się na liście podstawowej.


Aktualne pliki do pobrania:

PDFRegulamin udziału w projekcie.pdf (1,22MB)

PDFZał. nr 1 - Deklaracja udziału w projekcie.pdf (843,11KB)

PDFZał. nr 2 - Umowa użyczenia.pdf (463,54KB)

PDFZał. nr 3 - Druk polecenie przelewu_wspólnota.pdf (26,89KB)

PDFZał. nr 4 - Druk polecenie przelewu_mieszkaniec.pdf (26,61KB)

PDFZał. nr 5 do regulaminu - Zlecenie.pdf (565,08KB)

Wersja XML