Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdobądź dofinansowanie w ramach programu „Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy Programu „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych organizacji oraz instytucji nie nastawionych na zysk, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kultury, edukacji i pamięci europejskiej do składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Europa dla obywateli”.

 

Brak opisu obrazka

 

W ramach Komponentu 2 – Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie - mogą być realizowane projekty w ramach trzech działań:

oraz

 

Działania „Partnerstwo miast” i „sieci miast” wspierają projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.

Natomiast w ramach działania „Projekty społeczeństwa obywatelskiego”” o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne i badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej.

 

Wszystkie niezbędne informacje na temat programu znajdziecie Państwo na stronie EUROPA DLA OBYWATELI.

Zachęcamy do składania wniosków.

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML