Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie opracowywanych MPZP

W tej zakładce publikujemy ogłoszenia dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu sporządzone projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Wersja XML