Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają konsultacje Budżetu Obywatelskiego

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok jest w fazie konsultacji. W piątek 26 czerwca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zarządów Osiedli, a proponowane w obecnej edycji rozwiązania przedstawił Kierownik Biura Prezydenta Maciej Wolański nadzorujący projekt oraz Skarbnik Miasta Monika Czuryk.

Zgodnie z prawem wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy, co w przypadku Przemyśla, że na ten cel w projekcie uchwały przedłożonym Radzie Miejskiej w Przemyślu zaproponowane zostanie 1 960 000 zł. Podobnie jak w poprzednio obowiązującej uchwale te pieniądze zostaną podzielone na trzy kategorie: I kategorię - budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej, II kategorię - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej oraz kategorię III czyli działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym i sportowym.

Piątkowa gorąca dyskusja, co zrozumiałe, w większości dotyczyła podziału i zasad przyznawania pieniędzy na projekty zgłaszane w kategorii II, którymi najżywotniej zainteresowane są przemyskie Zarządy Osiedli. Ich licznie zgromadzeni przedstawiciele zgłosili wiele uwag i ciekawych propozycji, które pozwolą na przygotowanie ostatecznej wersji regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2021 rok. Projekt Prezydenta Miasta zostanie przedstawiony radnym na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej Rady, a ostateczną decyzję przemyska Rada Miejska podejmie na sesji zaplanowanej na 1 lipca br.

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Budżetu Obywatelskiego w sali narad Urzędu Miejskiego

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Budżetu Obywatelskiego w sali narad Urzędu Miejskiego

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Budżetu Obywatelskiego w sali narad Urzędu Miejskiego

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML