Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak mieszkańcy oceniają usługi publiczne? - zapoznaj się z Raportem z badań satysfakcji klienta instytucji miejskich

Belka Programu Rozwój Lokalny

Jak mieszkańcy oceniają usługi publiczne? – to było przedmiotem prowadzonych badań w ramach Programu Rozwój Lokalny, w których udział wzięło blisko 400 mieszkańców. Celem prowadzonego badania było zdobycie wiedzy na temat obsługi, jakości świadczenia usług oraz wizerunku instytucji samorządowych w Przemyślu. Poza Urzędem Miejskim badaniem objęte zostały: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK”.

Brak opisu obrazka

Blisko 89% badanych stanowili mieszkańcy Gminy Miejskiej Przemyśl. Z punktu widzenia przedziałów wiekowych dominowały osoby w wieku od 40 do 49 lat (30,1%) oraz od 30 do 39 lat (28,1%). Niespełna 81% respondentów nie napotkało żadnych trudności w kontakcie w urzędnikami podczas załatwiania sprawy. Jedynie 9,9% deklaruje, że nie uzyskało żadnych informacji.

W badaniu poddano ocenie 17 elementów związanych z obsługą – czynników warunkujących ocenę obsługi mieszkańca przez urzędnika. Najkorzystniej oceniono następujące elementy (odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze” łącznie):


PDFPobierz pełny Raport z badania satysfakcji klientów instytucji miejskich.


Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu oraz pozostawienie swojej oceny oraz opinii, sugestii w kwestii opublikowanego opracowania.


Miasto Przemyśl przygotowuje się do udziału w Programie Rozwój lokalny, finansowanym w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Wersja XML