Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak potencjał gospodarczy miasta oceniają rodzimi przedsiębiorcy – Raport z badania przedsiębiorczości w Przemyślu.

Belka Programu Rozwój Lokalny

W związku z przygotowaniami do II etapu Programu Rozwój Lokalny, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021 zostały przeprowadzone badania, w których udział wzięło blisko 400 przedstawicieli firm z terenu Przemyśla. Badanie było prowadzone w Online, a jego celem było pozyskanie i uzupełnienie wiedzy w obszarze szeroko rozumianej gospodarki, jej potencjału, określenia zasobów, słabych i mocnych stron oraz kierunków rozwoju. Blisko 90% podmiotów uczestniczących w badaniu ma siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

Po dwóch już opublikowanych raportach: oceny miasta przez młodzież oraz oceny miasta przez podmioty branży turystycznej i okołoturystycznej. Obecnie zachęcamy Państwa do zapoznania się z raportem na temat tego jak potencjał gospodarczy oceniają przemyscy przedsiębiorcy zarówno Ci, którzy prowadzą swoje firmy od dziesięcioleci w Przemyślu, jak i Ci którzy są na początku swojej drogi.

 


PDFPobierz - Raport z Badania Przedsiębiorczości


Wzorem wcześniejszych raportów będziemy wdzięczni za pozostawienie przez Państwa swojej sugestii, opinii, propozycji na temat kluczowych Państwa zdaniem kwestii, które zostały poruszone w niniejszym raporcie.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML