Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Branża turystyczna o potencjale Przemyśla – raport z badań

Belka Programu Rozwój Lokalny

Trwają prace Zespołu Miejskiego, nad przygotowaniem wniosku w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021. Jednym z elementów tych działań jest przygotowanie diagnozy różnych obszarów miasta. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań branży turystycznej i okołoturystycznej. W ankiecie online udział wzięło 55 podmiotów ponadto odbył się wywiad bezpośredni z 10 wybranymi przedstawicielami branży turystycznej. W załączeniu do niniejszej informacji publikujemy zbiorczy raport na temat tego, jak potencjał turystyczny miasta oceniają podmioty działające w tej gałęzi gospodarki.

Wśród respondentów biorących udział w badaniu dominującą grupę stanowili reprezentanci podmiotów funkcjonujących na rynku przez ponad 20 lat (54,9%), w dalszej kolejności tych obecnych w mieście w przedziale od 11 do 20 lat. Organizacje działające krócej niż jeden rok stanowiły tylko 2% badanej grupy.


PDFPobierz Raport z badania branży turystycznej w Mieście Przemyślu. Zawiera również opracowanie pytań otwartych. Plik dostępny w formacie *.PDF


Jednocześnie zachęcamy do pozostawienia swojej sugestii, opinii oraz propozycji na temat kluczowych Państwa zdaniem zapisów poruszonych w niniejszym raporcie.

Brak opisu obrazka

Wersja XML