Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybierzmy wspólnie czynniki związane z rozwojem Przemyśla

Belka Programu Rozwój Lokalny
Zespół Miejski ds. przygotowania projektu w ramach Programu Rozwój Lokalny nieustannie pracuje nad opracowaniem diagnozy stanu miasta i opracowaniem celów nowej ścieżki rozwoju Przemyśla. Program jest finansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Na ostatnim warsztacie – który odbywał się w formie online – jego  uczestnicy – członkowie Zespołu Miejskiego –  dyskutowali o czynnikach, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na rozwój miasta – wzmacniać podejmowane działania lub je hamować. W wyniku prac zostało wybranych 19 kluczowych czynników, które mają wpływ na rozwój Przemyśla i poprawę życia jego mieszkańców.

Zwracam się do Państwa o pomoc w wybraniu wśród wypracowanych przez Zespół czynników 5 (pięciu), które Państwa zdaniem są kluczowe dla rozwoju Przemyśla lub mogą wpłynąć na dynamiczny i zrównoważony rozwój naszego miasta. Zależy nam na Państwa opinii, na którą czekamy do dnia 23 czerwca br.

Serdecznie dziękujemy za udział we wspólnym tzw. „rangowaniu” kluczowych czynników rozwoju miasta.

Wersja XML