Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rotunda św. Mikołaja z wyróżneniem w Konkursie "Zabytek zadbany"

„Zabytek Zadbany” to ogólnopolski konkurs, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. W 2020 r. w konkursie wzięły udział 63 zabytki z całej Polski. Jury wskazało 6 laureatów i 11 wyróżnionych w pięciu kategoriach. Wśród wyróżnionych w kategorii "Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu"znalazła się Rotunda Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Przemyślu.

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” wyróżnia właścicieli i zarządców, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Ma na celu promocję właściwych postaw i upowszechnienie najlepszych wzorów konserwacji obiektów zabytkowych, właściwego ich użytkowania i zagospodarowania. Konkurs po raz pierwszy został zorganizowany w 1975 roku, a od 2011 r. jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W 2020 r. w konkursie wzięły udział 63 zabytki wpisane do rejestru zabytków nieruchomych. Zostały one zgłoszone przez ich właścicieli lub zarządców, a także konserwatorów zabytków. Spośród zgłoszeń spełniających kryteria formalne, jury konkursu wybrało laureatów i przyznało wyróżnienia następującym obiektom:

Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem
Laureaci:
- Zamek – siedziba Muzeum Zamkowego w Pszczynie, woj. śląskie
- Siedziba Muzeum Warszawy – zespół jedenastu kamienic przy Rynku Starego Miasta 28-42 / ul. Nowomiejskiej 4-8 w Warszawie

Kategoria A: utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
Laureat: kościół Matki Boskiej Różańcowej w Koszalinie-Jamnie, woj. zachodniopomorskie
Wyróżnienia:
• Rotunda Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki archikatedralnej w Przemyślu, woj. podkarpackie
Wyróżnienie przyznano za udany zakres robót konstrukcyjno-budowlanych i prace konserwatorskie, które utrwaliły i wyeksponowały wartości zabytkowe oraz pozwoliły po raz pierwszy na udostępnienie reliktów rotundy Świętego Mikołaja w podziemiach bazyliki.
 
Brak opisu obrazka
przed pracami konserwatorskimi
 
Brak opisu obrazka
po pracach konserwatorskich
 

•  Biały Dom - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

• Wieża Ariańska w Wojciechowie, woj. lubelskie

Kategoria B: rewaloryzacji przestrzeni kulturowej i krajobrazu
Nie przyznano nagród.

Kategoria C: adaptacja obiektów zabytkowych  
Laureat: klasztor magdalenek, obecnie Centrum Aktywności Społecznej
w Szprotawie, woj. lubuskie
Wyróżnienia:
•    Willa „Japonka” w Krzeszowicach, woj. małopolskie
•    Biały Spichlerz w Słupsku, woj. pomorskie
•    Zespół klasztorny dawnego opactwa cysterek w Trzebnicy, woj. dolnośląskie

Kategoria D: architektura i budownictwo drewniane
Laureat: lamus w Knyszynie, woj. podlaskie
Wyróżnienia:
•    Kościół parafialny Świętego Marcina Biskupa w Starej Wiśniewce,
woj. wielkopolskie
•    Kościół parafialny Świętych Apostołów Piotra i Pawła wraz z dzwonnicą – dawna cerkiew greckokatolicka w Hannie, woj. lubelskie
•    Budynek dawnego dworca cesarskiego w Gumniskach Małych,
woj. warmińsko-mazurskie

Kategoria E: zabytki techniki
Laureat: wieża ciśnień w Malborku, woj. pomorskie
Wyróżnienia:
•    pływalnia miejska w Siemianowicach Śląskich, woj. śląskie
•    wodozbiór - Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
 
źródło: nid.pl
Wersja XML