Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

       

Karol Wilk

Naczelnik Wydziału

16-6752039 566 315
       
Katarzyna Jach, Magdalena Wasyłeczko 16-6782556 565 315
Agata Kasyan, Elżbieta Cielecka 16-6752056 533 313
Katarzyna Bauer - Maj 16-6752058 540 314
Jolanta Halat 16-6752029 426 314
Agnieszka Hrycko 16-6782197 563 314
Ryszarda Pacławska 16-6752065 561 317
Małgorzata Dedio 16-6752060 525 317
Magdalena Janion 16-6783012 317 325
Ewa Wasyliszyn 16-6752064 567 325
Mariusz Hatalski, Dawid Geleta 16-6752076 513 218
Małgorzata Szyb, Krzysztof Sycz 16-6752157 578 220
Beata Chudzio 16-6752069 568 220

 

Pozwolenie na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania


Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami/prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.


Wniosek o wpis/zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla


Udzielenie/zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl

Wersja XML