Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasto wg. młodzieży w ramach Programu Rozwój Lokalny

Belka Programu Rozwój Lokalny

W związku kontynuacją prac nad naszym projektem w ramach Programu Rozwój Lokalny finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. prowadzone są obecnie badania wśród mieszkańców Przemyśla, przedsiębiorców i przedstawicieli branży turystycznej – do udziału w których Państwa serdecznie zachęcamy. Link do badania znajduje się na naszej stronie: przemysl.pl

Grafika do ArtykułuZa nami zakończone już badania ankietowe, przeprowadzone wśród młodzieży w Przemyślu (zankietyzowano ponad 400 uczniów ostatnich klas przemyskich szkół ponadpodstawowych). Celem badania było pozyskanie informacji i opinii w zakresie trudności odnalezienia się młodych ludzi na rynku pracy, przyczyn bezrobocia wśród osób młodych wchodzących na rynek pracy oraz ich stosunku do przedsiębiorczości. Wnioski z badania będą pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości naszego miasta oraz pozwolą lepiej dostosować politykę miejską do potrzeb mieszkańców, szczególnie ludzi młodych. Liczymy że działania wypracowane podczas prac nad projektem przyczynią się do wypracowania i wdrożenia działań prowadzących do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienia standardu życia mieszkańców Przemyśla. Wnioski z badań są poddawane dodatkowym analizom, które mają pomóc w przygotowaniu działań mogących odwrócić negatywne trendy i zjawiska zachodzące w mieście.

Raport z badania młodzieży jest cennym źródłem informacji nie tylko dla samorządu, ale i dla mieszkańców o tym jak ludzie młodzi postrzegają nasze miasto, czego im w nim brakuje, co je wyróżnia na tle innych miast, co sprawia że chcą tu zostać a co jest powodem, ze nie widzą i nie wiążą swojej przyszłości z miastem.

Finansowanie projektów: dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z podsumowaniem tego badania wraz z opracowanymi wnioskami.


PDFPobierz pełną wersję podsumowania badania wśród młodzieży w Przemyślu wraz z wnioskami i opracowaniem wyników pytań otwartych.
 

Wersja XML