Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowo - Księgowy

Wydział Finansowo-Księgowy
ul. Wodna 11,  tel.: (016) 675 20 32, fax: (016) 675 20 04


 

  telefon wewn. pokój  
Wydział Finansowo - Księgowy 16-6752031 436 211 Naczelnik - Janina Kania
ul. Wodna 11 16-6752032 462 209 Z-ca Naczelnika  -Teresa  Falger
  16-6752032 462 209 Kazimiera Hajduk
  16-6752030 437 210 Lucyna Siwek
  16-6752035 432 210 Katarzyna Baran
  16-6752033 435 204 Anna Popiel, Marta Rodzeń
  16-6783016 318 204 Zofia Mihal
  16-6752027 425 208 Elżbieta Chachura
fax 16-6752004 390 206  
  16-6752155 463 217 Teresa Bąkowska, Anna Guzdek
  16-6752025 428 217 Magdalena Complak, Małgorzata Bury
  16-6782487 427 218 Damian Kruszyński, Jolanta Widyńska
  16-6752028 461 203 Jan Kuriańczyk
  16-6752036 439 208 Irena Skimina, Anna Król
  16-6752006 440 Kasa Joanna Łysko
  16-6752007 458 Kasa Zofia Kopeć
  16-6789126 424 Kasa Elżbieta Mokrzycka

Konto bankowe:

Urząd Miejski w Przemyślu
Rynek 1, 37-700 Przemyśl 

Rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Przemyślu
obowiązujące od 1 marca 2014 r
.

Wersja XML