Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

6% dzieci zgłosiło się do miejskich szkół podstawowych

Od 25 maja rodzice dzieci z klas od I do III mają możliwość posłania swoich dzieci do miejskich szkół podstawowych. Początkowo taką wolę zadeklarowało ok. 141 rodziców, jednak ostatecznie w szkołach pojawiło się 87 uczniów, co stanowi 6 % wszystkich dzieci z klas od I do III.

 

Przemyskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów.  Spełnione zostały wymogi określone w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Zdrowia. Szkoły zostały zabezpieczone w środki ochrony i środki dezynfekujące.

Urząd  na bieżąco monitoruje sytuację w miejskich jednostkach oświatowych.

 

Brak opisu obrazka

zdjęcie: pixabay.com

Wersja XML