Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwają prace nad projektami do Programu Rozwój Lokalny

Belka Programu Rozwój Lokalny
Trwają prace zespołu miejskiego oraz zespołów zadaniowych, których celem jest przygotowanie aplikacji do II etapu Programu Rozwój Lokalny finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Przypomnijmy, iż miasto Przemyśl znalazło się wśród 54 miast, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach ww. Programu. Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego, a tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych oraz podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Zespół miejski - w skład którego wchodzą mieszkańcy miasta, społecznicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele uczelni wyższej, kościołów różnych obrządków, przedsiębiorcy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego - pracuje nad określeniem obszarów, które negatywnie wpływają na rozwój miasta oraz stworzeniem katalogu działań, które pomogą zatrzymać lub wyeliminować negatywne zjawiska w nich zachodzące. Celem tych działań jest podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców oraz zwiększenie poziomu partycypacji społecznej oraz gospodarczej w różnych procesach rozwojowych Przemyśla.
Te wszystkie zamierzenia sprawiają, że dla pracy Zespołu Miejskiego niezwykle ważny, a nawet niezbędny jest udział mieszkańców i przedsiębiorców w prowadzonych konsultacjach i badaniach ankietowych. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie wypełnił ankiet zamieszczonych na naszej stronie, serdecznie do tego zapraszamy i zachęcamy. Zebrane w ten sposób głosy i sugestie będą dla nas cennym drogowskazem przy opracowywaniu wspomnianej diagnozy.


Kliknij, aby przejść do ankiety. Kliknij, aby przejść do ankiety. Kliknij, aby przejść do ankiety.

Zespół Miejski poza pracą indywidualną nad przygotowaniem wspomnianej aplikacji do II etapu Programu pracuje również z doradcami Związku Miast Polskich i doradcami zewnętrznymi. Przed okresem pandemicznym, spotkania i warsztaty odbywały się w formie stacjonarnej, obecnie nie chcąc zwalniać tempa prac wszelkie przedsięwzięcia prowadzimy z wykorzystaniem narzędzi Online. Równolegle trwają działania związane z opracowaniem dwóch kluczowych elementów tego programu: Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego. W ramach programu obligatoryjne jest opracowanie przede wszystkim projektów, które odnosić się będą do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego.
Finansowanie projektów: dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto. Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML