Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Rozwój Lokalny - Aktualności

Belka Programu Rozwój Lokalny

Miasto Przemyśl przygotowuje się do udziału w Programie Rozwój lokalny, finansowanym w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021. Program ma na celu wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców.

Poniżej znajdziesz aktualności działu Programu Rozwój Lokalny

 

 • Warsztaty i szkolenie w zakresie realizacji rekomendacji OECD w ramach Programu Rozwój Lokalny

  Brak opisu obrazka
  W poniedziałek 18 października br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie związane z realizacją projektu Rozwój Lokalny. Doradcy Związku Miast Polskich wspólnie z członkami Zespołu Miejskiego podczas warsztatów była praca nad rekomendacjami zawartymi w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).  Eksperci wyjaśnili zebranym w jaki sposób dokonywać interpretacji rekomendacji w obszarze: „Lepsze zarządzanie, planowanie i dostarczanie usług w jednostkach samorządu lokalnego w Polsce”. Ponadto tego dnia odbyło się szkolenie dla kadry zarządzającej Urzędu Miejskiego w Przemyślu w tym zakresie. Jest to jedno z kolejnych działań przygotowujących samorząd do realizacji przedsięwzięć w ramach tego projektu.  
  Data publikacji: 02-11-2021 07:23
 • Po raz drugi o transformacji energetycznej miast – zapraszamy na seminarium FRL

  Infografika: XXII seminarium FRL
  Samorządy muszą obecnie szukać rozwiązań w obszarze odnawialnych, czystych i zielonych technologii. Dlatego zapraszamy na drugie już seminarium FRL poświęcone transformacji energetycznej miast. Związek Miast Polskich zaprasza na kolejne XXII seminarium online Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) pt. „Transformacja energetyczna polskich miast II”, które odbędzie się 9 września br.
  Data publikacji: 06-09-2021 07:19
 • Przedsięwzięcia ujęte w złożonym przez samorząd Przemyśla projekcie pn. „Razem zmieniamy Przemyśl”

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 18-12-2020 15:17
 • Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl” - obszar społeczny

  Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. /obszar społeczny/
  Data publikacji: 28-10-2020 13:46
 • Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl” - obszar gospodarczy

  Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Razem zmieniamy Przemyśl” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. /obszar gospodarczy/
  Data publikacji: 28-10-2020 13:42
 • Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 16-12-2020 10:47
 • Zgłoś przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Lokalny

  Brak opisu obrazka
  Wizja Przemyśla do jakiej, między innymi dzięki realizacji Programu Rozwój Lokalny będziemy dążyć – jako wspólnota mieszkańców - dążyć została sformułowana w sposób następujący: Miasto tętniące życiem i pozytywną energią społeczną. Aby realizacja tej wizji była możliwa miasto w ramach przygotowywanego projektu postawiło sobie następujące cele:
  Data publikacji: 13-07-2020 07:48
 • Przemyślanie to dojrzała społeczna drużyna gotowa rozegrać ważny mecz

  Zdjęcie pokazuje uczestników warsztatu organizowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny, który odbył się w dniu 14 lipca 2020 roku.
  Wielomiesięczne prace Zespołu Miejskiego zaowocowały wypracowaniem nowej wizji Przemyśla, jako: Miasta tętniącego życiem i pozytywną energią społeczną. Zaangażowanie różnych środowisk społecznych, gospodarczych, naukowych i kościelnych w przygotowania tego projektu oraz liczny udział mieszkańców miasta w prowadzonych badaniach na rzecz przygotowania diagnozy stanu miasta oraz sformułowania celów nie pozostawia złudzeń, iż Miasto Przemyśl to dojrzała drużyna gotowa rozegrać mecz o zwycięstwo. Na różnych etapach prac nad projektem przemyślanie dali się poznać, jako odpowiedzialni, dojrzali zawodnicy tworzący zgraną „drużynę” gotowi do wspólnych, odpowiedzialnych treningów przed jednym z najważniejszych meczem. Jak wiemy trening czyni mistrza i właśnie o ten tytuł mistrzowski – jako miasto – jesteśmy gotowi walczyć. Podczas spotkania warsztatowego, które odbyło się w dniu 14 lipca br. jego uczestnicy określili, to jakie są cechy  dobrego projektu oraz to o czym nie możemy zapominać pracując nad nim.
  Data publikacji: 17-07-2020 11:31
 • Projekt „Razem Zmieniamy Przemyśl” w ramach Programu Rozwój Lokalny

  Brak opisu obrazka
  W dniu 14 lipca br. odbyło się kolejne z cyklu spotkań warsztatowych w ramach przygotowań aplikacji do Projektu Rozwój Lokalny. Zespół Miejski na podstawie prac nad diagnozą stanu miasta oraz dotychczasowych prac zespołów obszarowych opracował cele poprzez, które będziemy jako miasto dążyć do wypracowania nowej wizji Przemyśla poprzez realizację szeregu przedsięwzięć.
  Data publikacji: 16-07-2020 08:42
 • Jak mieszkańcy oceniają usługi publiczne? - zapoznaj się z Raportem z badań satysfakcji klienta instytucji miejskich

  Brak opisu obrazka
  Jak mieszkańcy oceniają usługi publiczne? – to było przedmiotem prowadzonych badań w ramach Programu Rozwój Lokalny, w których udział wzięło blisko 400 mieszkańców. Celem prowadzonego badania było zdobycie wiedzy na temat obsługi, jakości świadczenia usług oraz wizerunku instytucji samorządowych w Przemyślu. Poza Urzędem Miejskim badaniem objęte zostały: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu, Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu, Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, Biuro Rozwoju Miasta Przemyśla, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki „ZAMEK”.
  Data publikacji: 26-06-2020 09:04
Wersja XML