Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Ja i świat, w którym żyję” - Centrum Kulturalne w Przemyślu zaprasza do udziału w konkursie

Brak opisu obrazka

W imieniu Centrum Kulturalnego w Przemyślu serdecznie zapraszamy najmłodszych oraz młodzież do udziału w konkursie plastycznym "Ja i świat, w którym żyję”.

 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu województwa podkarpackiego.

 

Brak opisu obrazka

 

REGULAMIN KONKURSU:

ORGANIZATOR:

Centrum Kulturalne w Przemyślu

www.ck.przemysl.pl

 

CELE KONKURSU:

- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej,

- motywowanie do samodzielnej  i kreatywnej pracy w domu

- promocja twórczości plastycznej poprzez sieć www

 

 

UCZESTNICY:

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z terenu województwa podkarpackiego.

 

Temat: „Ja i świat w, którym żyję” – MOJE PODKARPACIE

 

 

Zasady uczestnictwa:

 

(malarstwo, rysunek, collage, technika mieszana).

 

 

 

- zdjęcie pracy

powinien mieć format: jpg, .png, .pdf i maksymalny rozmiar 10 mb., powinien być opisany - imieniem i nazwiskiem autora pracy.

- formularz zgłoszenia /metryczka/

- podpisane przez  rodzica/opiekuna prawnego autora pracy

- zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na bezpłatną publikację pracy na stronie internetowej organizatora i oświadczenia, że dziecko jest autorem pracy.

/Metryczka i wszystkie potrzebne oświadczenia są dołączone do regulaminu./

 

 

 

 

 

 

Złożenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na zawarte w nim postanowienia.

 

DO POBRANIA:

DOCXja_i_swiat_regulamin_2020.docx

 

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML