Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasto ufunduje materiał, osadzeni uszyją maseczki dla wychowanków przemyskiego domu dziecka

5 maja br. Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun podpisał z Dyrektorem Zakładu Karnego w Medyce majorem Jackiem Szlachcicem porozumienie o współpracy. Współpracy w bardzo szlachetnym celu.

Medycki zakład karny – w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga – pomaga  Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek”.

 

Brak opisu obrazka

 

Sytuacja związana z wprowadzeniem w naszym kraju stanu pandemii, zmotywowała wielu Polaków do wykorzystania swoich umiejętności manualnych, odkurzenia dawno zapomnianych maszyn do szycia i rozpoczęcie „produkcji” maseczek ochronnych. Jedni szyją maseczki dla swoich najbliższych, a inni na sprzedaż. Nie brakuje też osób, które tworzą takie maseczki zupełnie bezinteresownie – po to, aby pomagać innym. Wśród nich są m.in. osadzeni z zakładu karnego w podprzemyskiej Medyce.

 

Brak opisu obrazka

 

Dzięki dyrekcji tej jednostki penitencjarnej, która włączyła się w ogólnopolską akcję #ResortSprawiedliwościPomaga oraz Prezydentowi Miasta Przemyśla, do Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla Dzieci i Młodzieży „Maciek” trafi kilkaset maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. W ramach podpisanego we wtorek porozumienia, Urząd Miejski w Przemyślu zakupi materiały do uszycia łącznie 320 maseczek, które przekaże administracji ZK w Medyce.

 

Z przekazanego przez miasto materiału osadzeni (w ramach realizowanego w placówce programu readaptacji z zakresu przeciwdziałania postawom postkryminalnym u osadzonych) uszyją 300 maseczek wielokrotnego użytku dla personelu i starszych wychowanków Domu dla dzieci „Maciek” oraz 20 maseczek ochronnych dla przebywających tam najmłodszych.

 

Brak opisu obrazka

Tekst: Agata Czereba

Zdjęcia: Maciej Wolański,  Pedro1906 z Pixabay

Wersja XML