Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dziś dzień Świętego Floriana – patrona Strażaków

Z tej okazji wszystkim Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhnom i Druhom OSP składamy najszczersze życzenia oraz wyrazy podziwu, szacunku i uznania za służbę, poświęcenie i ofiarność w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

Wasza niezwykle trudna misja ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego wymaga nie tylko ogromnej siły, ale i odwagi. Jesteście prawdziwymi bohaterami! Każdego dnia, na każde wezwanie, bezinteresowni, oddani i prawi.

Życzymy Wam niewyczerpanej siły i mnóstwa satysfakcji z wykonywania tego, jakże wyjątkowego zawodu. Aby Wasza służba była wypełniona wyłącznie gestami szczerej wdzięczności, a święty Florian czuwał nad Wami zawsze, gdy zawyje syrena. A po akcji niech wiedzie Was szczęśliwie – całych i zdrowych – do drżących o Wasze życie najbliższych, do domu…

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML