Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Święto 3 Maja w archiwalnych plakatach

- W dniu 3. Maja przypada 139-ta rocznica uchwalenia wiekopomnej Konstytucji 3. Maja. Dzień ten obchodzi cała Polska uroczyście jako Święto Państwowe! Powiadamiając o tem, Zarząd miasta zwraca się do Wszystkich P.T. Mieszkańców bez różnicy wyznań i narodowości, aby dając zewnętrzny wyraz czci i hołdu dla Twórców tego Wiekopomnego dzieła w dniu 3-go Maja domy swoje odświętnie przybrali i udekorowali chorągwiami o barwach państwowych - to treść odezwy jaką wystosował do przemyślan burmistrz naszego miasta Roman Krogulecki w 1930 roku przed majowym świętem. Ta odezwa i wiele innych plakatów informujących o obchodach Święta Konstytucji 3 Maja zachowała się w zbiorach przemyskiego Archiwum, które dzisiaj prezentuje je wszystkim zainteresowanym historią Przemyśla w formie wirtualnej wystawy.

 

 

Wersja XML