Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wytyczne dla żłobków i klubów dziecięcych

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego - 6 maja 2020 r. zostaną otwarte miejsca opieki nad najmłodszymi dziećmi. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło szczegółowe wytyczne zarówno dla organów prowadzących, dyrektorów, opiekunów oraz rodziców. Szczegółowe informacje poniżej:

 

- Wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi do lat 3

- Wytyczne dla żłobków i klubów dziecięcych - pytania i odpowiedzi

 

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML