Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyrektorzy szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl.

Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu informuje, że wnioski o przyznanie środków finansowych z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Miejskiej Przemyśl na rok 2008 należy składać do Wydziału do dnia 3 września 2007 r.
Jednocześnie przypominam, iż wnioski o przyznanie środków z ww. Funduszy mogą być składane wyłącznie na cele określone w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

ZIPPismo, zasady korzystania i wzór wniosku (216,83KB)

Wersja XML