Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jak Polak z Węgrem szukają grobów żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Trwa rewitalizacja przemyskiego cmentarza pod Tatarskim Wzgórzem

W październiku ubiegłego roku Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl wraz z Przemyskim Stowarzyszeniem Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. rozpoczęły intensywne prace nad rewitalizacją przemyskiego cmentarza wojennego pod Tatarskim Wzgórzem. Od samego początku przemyskim społecznikom pomagają w pracach ich węgierscy przyjaciele.

 

Pierwszy etap prac obejmował oczyszczenie obiektu ze śmieci i dzikich zarośli, w której „ukrywał się” przez kilkadziesiąt ostatnich lat.

 

 

 

 

Dzięki kwerendzie archiwalnej i spisom poległych, będących w posiadaniu Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, a także wpisowi znaków mogilnych z 1930 roku,  przemyślanie ustalili położenie tego grobu na polu nr X. To jednak tylko (jak dotychczas) połowa sukcesu, zupełnie inaczej bowiem została zastosowana numeracja w spisie z 1918 roku, a inaczej w 1930, kiedy część nazwisk na grobach była już nieczytelna. Nie lada wyzwaniem jest w tym wypadku odpowiednie dopasowanie nazwiska do właściwej mogiły…

 

Brak opisu obrazka


Ta część cmentarza kryje szczątki dziewięćset dwunastu żołnierzy CK Armii, rosyjskich oraz cywilów (najczęściej furmanów z kolumn transportowych) lub aresztantów. Lata pochówków to 1915-1918. Wśród wymienionych jest siedmiu żołnierzy tureckich i co najmniej trzech bośniackich.

 

Brak opisu obrazka

publikacja: Agata Czereba

zdjęcia: Mirosław Majkowski

Wersja XML