Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyscy policjanci i terytorialsi wspólnie patrolują ulice naszego miasta.

Na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej od 19 marca br. zostały wydzielone oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP do pomocy służbom podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa granic wewnętrznych i zewnętrznych UE oraz porządku publicznego.

W bieżący weekend Komendę Miejską Policji w Przemyślu w ramach akcji #odpornawiosna wspierali żołnierze Żandarmerii Wojskowej funkcjonariusze Straży Miejskiej w Przemyślu oraz żołnierze Przemyskiej 2 kompanii 34 batalionu lekkiej piechoty z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zadaniem żołnierzy były wspólne patrole piesze jak również zmotoryzowane ulic miasta w zakresie przestrzegania wprowadzonych obostrzeń w związku z pandemią COVID-19.

Brak opisu obrazka

Na głównych arteriach komunikacyjnych zorganizowane zostały posterunki stałe, gdzie Policjanci przemyskiej komendy wspólnie z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej kontrolowali, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w uzasadnionych przypadkach. Niezależnie od powyższego żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej są na bieżąco zaangażowani również do kontroli osób, którzy zostali skierowani na kwarantannę domową na terenie miasta i powiatu przemyskiego, a także bezpośredniej ochrony granicy państwowej w służbowym rejonie odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddział Straży Granicznej.

 

 

Zdjęcia: OZK / Paweł Bugira ŻP

Wersja XML