Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiany w organizacji pracy Wydziału Komunikacji - aktualizacja

Chcąc zachować najdalej posunięte środki ostrożności i ograniczania bezpośredniego kontaktu pomiędzy mieszkańcami oraz urzędnikami w sytuacji zagrożenia epidemicznego, wprowadzamy kolejne zmiany w pracy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg czyli jednego z tych wydziałów, w których te kontakty były do tej pory najczęstsze. 

Zgodnie z nowymi zasadami przemyślanie będą mogli dokonać:

Ważne jest także podanie adresu poczty elektronicznej, aby po zarejestrowaniu pojazdu przesłać właścicielowi skan pozwolenia czasowego celem zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC w dniu rejestracji pojazdu.

W celu odebrania dowodu rejestracyjnego należy przesłać następujące dokumenty:

1) pozwolenie czasowe

2) karta pojazdu, jeżeli była wydana

3) potwierdzenie opłaty w wysokości 8,50 - koszt wysyłki

Dokumenty należy przesłać w oryginale.

 

Opłat należy dokonywać na następujący nr rachunku bankowego: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003

 

W sprawach uprawnień do kierowania pojazdami wszelkie informacje uzyskacie Państwo pod nr tel. 16 675 20 11

 

 

 

Szczegółowe informacje na stronie www.przemysl.pl

Wersja XML