Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PRZESUNIĘCIE TERMINU ZAPŁATY CZYNSZU NA OKRES DO TRZECH MIESIĘCY

przesuniecie terminu zapłaty czynszu na okres do trzech miesięcy, a po tym okresie rozłożenie przesuniętej należności na raty.

Pakiet-ochronny-3.jpeg

Osoba do kontaktu: Lucyna Sarosińska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej – 16 675 20 15

 

Wersja XML