Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tymczasowe wstrzymanie odwiedzin w Domach Pomocy Społecznej w Przemyślu.

W związku z decyzjami Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, ze względu na konieczność zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS–CoV–2 pensjonariuszy i pracowników obiektów domów pomocy społecznej mieszczących się na terenie miasta Przemyśla, tj.:

nastąpiła konieczność tymczasowego zamknięcia tych obiektów dla wszystkich osób odwiedzających wyżej wymienione placówki.  

Wersja XML