Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Mniejszości są wiekszością" - kolejny koncert, który burzy stereotypy

Zamek Kazimierzowski, a w zasadzie jego scena widowiskowa, to doskonałe miejsce nie tylko na wielkie wydarzenia artystyczne, koncerty gwiazd muzyki, czy teatru. To także scena, na której przemyska młodzież pokazuje, jak widzi otaczający świat i poprzez sztukę uczy się nawzajem od siebie. "Mniejszości są większością" to hasło, pod którym odbył się w tym miejscu kolejny koncert, którego pomysłodawcą był Krzysztof Gudzelak, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego i społecznika, sam będący osobą niepełnosprawną. W tym dziele wspierali go koleżanki i koledzy.

- Dla ludzi, którzy codziennie mierzą się z niepełnosprawnością, jest to ważny problem, a niestety szufladkowanie ich przez otaczających ludzi powoduje, że czują się jeszcze bardziej wyalienowani. Mamy problem z tym, aby przestać wstydzić się niepełnosprawności, przestać mówić, że nie ma tego zjawiska - zwrócił się do zebranej na sali młodzieży Zastępca Prezydenta Miasta Bogusław Świeży. Zacytował także fragment wypowiedzi, który utkwił mu w pamięci i najlepiej mówi o tych niepotrzebnych stereotypach: "Dzieci z zaburzeniami jest i będzie coraz więcej. Już nie są dziwakami, o których się słyszy, ale nie widzi, bo chowają się w domach. Czas zaakceptować to, że otaczają nas i chcą, aby dać im szansę na normalne życie w grupie. To od nas dorosłych zależy to w jaki sposób my i nasze dzieci będą się do nich odnosić i jak traktować. Czas na zmianę i akceptację".

Brak opisu obrazka

Spotkanie w sali widowiskowej Zamku było jednak przede wszystkim wspólną nauką o tych problemach poprzez sztukę i występy utalentowanej przemyskiej młodzieży, przerywane krótkimi formami pokazującymi stereotypy i sposób na walkę z nimi.

Brak opisu obrazka

Ideę spotkania przedstawił jego pomysłodawca Krzysztof Gudzelak - Nie możemy oceniać ludzi przez pryzmat tego, co nam ktoś o nich powiedział i ten problem dotyczy nie tylko niepełnosprawności. Warto zauważyć, że ludzie ludzie z depresją wcale nie muszą być smutni i ukrywać ten smutek w sobie, tylko my jako ludzie żyjący z nimi powinniśmy to zauważyć. Tak samo jest jeżeli chodzi o inne grupy mniejszościowe - nie brońmy nikomu miłości takiej, jakiej on sam chce, bo każdy z nas ma do tego święte prawo. Więc reagujmy jeżeli ktoś posługuje się stereotypami i żyjmy tak, aby nie żałować żadnej chwili z naszego życia, bo życie jest na to za krótkie.

 

 

Koncert ten uświetnili swoimi występami zespół z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych XYZ, Kacper Bator, Młodzieżowy Chór Alternativus, Tomek Chmiel oraz Zespół Kwartet i wielu innych. Organizatorami wydarzenia byli: Krzysztof Gudzelak, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, radny RM Paweł Zastrowski. Koncert odbył się pod honorowym patronatem Prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna.

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML