Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracujemy nad przemyskim projektem zgłoszonym do Programu Rozwój Lokalny

Trwają intensywne prace zmierzające do przygotowania ostatecznej propozycji projektu, który zgłosimy do Programu Rozwój Lokalny. Podczas II etapu Programu wszystkie miasta, które zakwalifikowały się do niego, współpracują z wyznaczonymi ekspertami - doradcami ze Związku Miast Polskich. Dyskusje zespołu urzędników i zaproszonych na spotkania przedstawicieli innych organizacji i instytucji odbywają się przy zastosowaniu narzędzi do analizy potrzeb mieszkańców Przemyśla i pozwolą określić najważniejsze problemy miasta. 14 lutego odbyło się drugie, kolejne spotkanie zespołu, a do czasu zakończenia tego etapu prac (lipiec br.) planowane są liczne kolejne.

Brak opisu obrazka

Przypomnijmy, że Program ROZWÓJ LOKALNY finansowany ze środków Funduszy norweskich i EOG 2014 – 2021  skierowany jest do małych i średnich miast i ma na celu ich wsparcie w wypracowaniu i wdrożeniu zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Dofinansowanie projektu wynosi od 3 do 10 mln euro brutto, a jego poziom wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych. Przemyski projekt pn. „Razem zmieniamy Przemyśl” znalazł się wśród 54 zarysów projektów wybranych spośród 213 nadesłanych do II etapu. Ostatecznie w zależności od wartości projektów, około 15 najlepiej ocenionych będzie realizowane.

Przygotowywane przez Przemyśl, a także przez inne miasta projekty, zgodnie z założeniami Programu powinny zawierać działania wieloaspektowe i komplementarne. Mają uwzględniać działania z wielu powiązanych ze sobą dziedzin tak, aby uzyskać efekt synergii o zwiększonym wpływie na rozwój lokalny danego miasta. Jako minimum projekty muszą odnosić się do wymiarów: środowiskowego, społecznego, gospodarczego oraz instytucjonalnego. W projekcie możliwe jest też odniesienie do wymiarów: przestrzenny, finansowania rozwoju miasta, kulturowy, inteligentnego zarządzania miastem.

Brak opisu obrazka

W wymiarze środowiskowym działania te mogą się odnosić np. do ograniczania niskiej emisji w mieście, inwestycje w zieloną i błękitną infrastrukturę, miejskie tereny zielone. W wymiarze społecznym wśród oczekiwanych działań znalazły się zmierzające m.in. innowacyjne rozwiązania na rzecz wsparcia partycypacji społecznej, kompleksowe działania rewitalizacyjne, redukcja bezrobocia i ubóstwa, stworzenie sieci efektywnego lokalnego/ regionalnego transportu publicznego, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Ważny jest także wymiar gospodarczy: wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wspieranie innowacyjności lokalnych przedsiębiorców, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, szczególnie pod kątem osób wchodzących/ adaptujących się do rynku pracy, powiązanie systemu edukacji z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Brak opisu obrazka

zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML