Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kodeks etyki

KODEKS ETYKI
PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W PRZEMYŚLU
 
  
Władza samorządowa jest władzą służebną w stosunku do praw obywateli i prawa w ogóle. 
Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Przemyślu jako zbiór wytycznych codziennego postępowania zawodowego oparty jest na fundamentalnych wartościach: sprawiedliwości, prawdzie, uczciwości, godności i lojalności. 
Celem niniejszego Kodeksu jest ustanowienie zasad postępowania pracowników w Urzędzie, w związku z pełnioną przez nich służbą publiczną oraz informowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych.

DOTKodeks etyki (41,00KB)

Wersja XML