Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszono konkurs na realizację w 2020 roku zadań z zakresu sportu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs na realizację w 2020 roku zadań z zakresu sportu: "Podnoszenie sportowego poziomu klubów sportowych, wspieranie ich uczestnictwa w rozgrywkach ligowych i turniejach oraz pomoc w modernizacji i utrzymaniu klubowej bazy sportowej" w Gminie Miejskiej Przemyśl oraz zaprasza do składania wniosków.

Wysokość kwoty środków finansowych przeznaczonych na dotację w ramach ogłoszonego konkursu wniosków wynosi 180 000 PLN.

Konkurs adresowany jest do klubów sportowych, które mają siedzibę i działają na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1, Kancelaria Ogólna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1, tel.: 16 675 20 50.


Szczegółowe informacje w załączeniu:

 

PDFZarządzenie Nr 7/2020 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację w 2020 r. zadań z zakresu sportu na terenie Miasta Przemyśla.

PDFZałącznik do Zarządzenia nr 7/2020 - ogłoszenie

PDFuchwala-nr-294-rady-miejskiej-w-przemyslu-z-dnia-10-listopada-2010-r.pdf

DOCwniosek_o_-dotacje_zalacznik_do-uchwalay-_nr_294_2010-1.doc
 


 

Wersja XML