Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemyśl wspiera uczniów i studentów. Prezydent Miasta nagrodził najwybitniejszych z nich

Czworo studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej otrzymało Stypendia Prezydenta Miasta Przemyśla.

 

Średnia ocen 5.0, 4.69, 4.63 oraz 4.5 - takimi wynikami mogą poszczycić się tegoroczni stypendyści. Katarzynę Hałek, Klaudię Mosiądz, Damiana Kanikułę i Krystiana Kubickiego oprócz znakomitych wyników w nauce, wyróżnia ogromne zaangażowanie w sprawy uczelni oraz sukcesy na niwie sportowej i artystycznej.

 

Uroczystość odbyła się 16 grudnia br. w sali posiedzeń przemyskiego magistratu. Laureaci odebrali decyzje o przyznaniu stypendium z rąk Prezydenta Miasta Wojciecha Bakuna. Świadkami wydarzenia byli Radni Rady Miejskiej oraz przybyli na sesję RM goście.  

 

fot. A. Czereba (3).jpeg

 

- Stypendia te są świadectwem, że miasto wykonało potężny krok w kierunku wsparcia kształcenia na poziomie wyższym. To jest bardzo ważne, aby móc budować kapitał społeczny, by młodzież zostawała w Przemyślu oraz abyśmy mogli razem nasze miasto wzmacniać i budować – powiedział Rektor Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej dr Paweł Trefler.

 

fot. A. Czereba (5).jpeg

 

Stypendium jest jednym z elementów programu stypendialnego, ustanowionego na wniosek Prezydenta w 2016 roku przez przemyską Radę Miejską. Ma zachęcić najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia studiów w Przemyślu, a po ich ukończeniu – pozostania w mieście.

 

fot. A. Czereba (4).jpeg

 

Zasady udzielania stypendiów precyzują uchwały Rady Miejskiej. Ich wysokość wynosi 300 zł miesięcznie. Łączna kwota przyznanych na ten rok akademicki stypendiów wynosi 10 tysięcy złotych.

 

 

 

tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Wersja XML