Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Segregujesz śmieci? Podpowiadamy, jak robić to dobrze

Przy okazji rozmaitych happeningów, spotkań czy innych wydarzeń, mających na celu szeroko rozumianą edukację ekologiczną, często pada hasło: „Jak ważna jest segregacja śmieci – wiedzą nawet dzieci!”. Jednak czy aby na pewno wszyscy wiemy, dlaczego warto segregować odpady i – przede wszystkim - jak należy to prawidłowo robić?

 

Temat segregowania śmieci to tak naprawdę „temat rzeka”, ale jeśli zapoznamy się z podstawowymi jego zasadami, okazuje się, że segregacja nie jest wcale taka straszna. Na dowód przedstawiamy Państwu (poniżej) małą „ściągę”, którą przygotowało Ministerstwo Klimatu. Zachęcamy do lektury i… do odpowiedzialnego segregowania!

 

 

Szczegółowy sposób segregacji określa tekst rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19) (link do treści dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/19/1) Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Niektóre gminy mogły zdecydować o konieczności rozdzielania szkła białego i kolorowego.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

 

grafika nr 1
Jak segregować krok po kroku
Oddziel to co można odzyskać, czyli surowce (tzw. odpady suche)
grafiki i odpowiadające im opisy
plastik i metal, papier, szkło, biodegradowalne

 

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

grafika nr 2 
Uwaga na odpady niebezpieczne
Nigdy nie wyrzucaj ich do odpadów zmieszanych
grafiki przedstawiające żarówkę, baterię i kabel - specjalne pojemniki w sklepach
grafiki przedstawiające strzykawkę, opakowania po lekach - specjalne pojemniki w aptekach

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? A co z obierkami warzyw? Po kolei.

Grafika nr 3.
Do pojemnika na odpady zmieszane wrzucaj tylko to, czego nie da się odzyskać
ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
pieluchy i podpaski
zatłuszczony papier

Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni.

Obierki warzyw i owoców najlepiej przeznaczyć na kompost. Jeśli nie masz przydomowego kompostownika, wyrzuć je do pojemnika na odpady biodegradowalne (BIO). Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

 

Grafika nr 4 grafiki i ich opisy
Jeśli nie wiesz, gdzie wyrzucić dany odpad, skorzystaj ze ściągi
kubki po jogurcie, kartony po mleku sokach - pojemnik na tworzywa sztuczne
rozbita szklanka, ceramika - pojemnik na odpady zmieszane
tłusty słoik - pojemnik na szkło
stare meble, sprzęt rtv/agd - pszok
Dowiedz się gdzie w twojej gminie znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
segregujesz i śmiecisz mniej

 

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skorzystaj z naszej ściągi poniżej.

 

Grafika przedstawiająca kosze odpowiadające frakcji odpadów i rysunkowe postaci odpowiadające im: PAPA PIER, WYSZKŁOLONY, PLASTIKA METALIKA, EL BIO, ZMIESZKO
Loga Ministerstwa Środowiska i Sfinansowano ze środków NFOŚiGW

 

Prawidłowa segregacja - link do strony naszesmieci.mos.gov.pl

 

Metale i tworzywa sztuczne

Należy wyrzucać

Nie należy wyrzucać

 

Papier

 

Należy wyrzucać

 

Nie należy wyrzucać

 

Szkło

 

Należy wyrzucać

 

Nie należy wyrzucać

 

Odpady biodegradowalne

Należy wyrzucać

Nie należy wyrzucać

 

Odpady zmieszane

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Źródło: Ministerstwo Klimatu, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Opracowała: Agata Czereba

Wersja XML