Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gra decyzyjna Powiatowego i Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zderzenie autokaru przewożącego uczniów z powiatu przemyskiego z pociągiem towarowym w skład, którego wchodziło 10 cystern z płynnym amoniakiem, rozszczelnienie i niekontrolowany wyciek, przypadki śmiertelne, ewakuacja interwencyjna i prewencyjna….. Takie zdarzenie miało miejsce dzisiaj w Przemyślu na przejeździe kolejowym w rejonie Castoramy – Na szczęście to tylko ćwiczenia!

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Starostwa Powiatowego w Przemyślu wraz z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu zorganizowało w dniu dzisiejszym grę decyzyjną, której celem było:

Prowadzący ćwiczenie, w imieniu Starosty Przemyskiego Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska - Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności oraz w imieniu Prezydenta Miasta Przemyśla Pan Maciej Jacek Szeremeta - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego zapoznali uczestników gry decyzyjnej z sytuacją wyjściową następnie prace połączonego zespołu zarządzania kryzysowego miasta i powiatu zostały przekazane Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Latuskowi, który działał w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej.

Brak opisu obrazka

Zespół jest rozwijany w sytuacji, gdy następuje eskalacja zagrożenia powodująca sytuację kryzysową, a profesjonalne siły prowadzące działania, nie są w stanie jej opanować. Niezbędna staje wówczas potrzeba koordynowania całokształtem działań, ochronnych, porządkowych i ratowniczych, gdzie udział w akcji bierze wiele innych podmiotów realizujących działania wspomagające zakresie pomocy medycznej, psychologicznej, humanitarnej, itp. Taka koordynacja wymaga przedsięwzięć wspomagających jednego koordynator w postaci zespołu.

Zespół działa w oparciu o procedury zawarte w Planie Zarządzania Kryzysowego uwzględniające poszczególne rodzaje zagrożenia.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

W grze decyzyjnej uczestniczyli m. in : Pan Andrzej Huk - Wójt Gminy Przemyśl, Pan mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Latusek - Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, Pan kom. Janusz Kiszka – I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji Przemyśl, Pan Jan Geneja Komendant Straży Miejskiej w Przemyślu, Pan Rafał Kijanka - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu, Pan por. Lesław Słoma z 34 batalionu lekkiej piechoty (obrona terytorialna), Pani Jolanta Jabłońska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pan Marek Grabowski - Zastępca Komendanta Regionalnego Straży Ochrony Kolei w Przemyślu.

Brak opisu obrazka

Zdjęcia: Agnieszka Cynowska-Porada
Tekst: Maciej J. Szeremeta

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML