Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła

Brak opisu obrazka
Ekologiczny Przemyśl - wymieniamy źródła ciepła

(Numer projektu: RPPK.03.03.01-18-0013/18-00)

Okres realizacji: 2019-2022
Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Całkowita wartość projektu: 10 191 698,54 zł
Dofinansowanie: 7 822 587,88 zł


Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie Miasta Przemyśla.

Projekt realizowany jest w partnerstwie - Gmina Miejska Przemyśl (Lider) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o. (Partner).
 

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

 1. Dostawa i montaż 88 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych.
 2. Dostawa i montaż 86 szt. wkładów kominowych do gazowych kotłów kondensacyjnych.
 3. Dostawa i montaż 28 szt. automatycznych kotłów opalanych biomasą.
 4. Dostawa i montaż 5 szt. wkładów kominowych do automatycznych kotłów opalanych biomasą (premium).
 5. Dostawa i montaż 21 szt. urządzeń do magazynowania energii (zasobników CWU) do automatycznych kotłów opalanych biomasą.
 6. Budowa przyłącza ciepłowniczego wysoki parametr - 12 szt.
 7. Budowa przyłącza ciepłowniczego niski parametr - 3 szt.
 8. Przebudowa przyłącza ciepłowniczego niski parametr - 4 szt.
 9. Budowa węzła jednofunkcyjnego - 12 szt.
 10. Budowa instalacji odbiorczych wewnętrznych w częściach wspólnych budynków (w oparciu o mieszkaniowe stacje cieplne) - 100 szt.
 11. Budowa/adaptacja pomieszczenia na węzeł cieplny - 14 szt.
 12. Wykonanie dokumentacji projektowej do modernizacji instalacji gazowej i montażu kotła gazowego - 63 szt.
 13. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji odbiorczych wewnętrznych (w częściach wspólnych budynków) - 16 szt.
 14. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza ciepłowniczego wysoki parametr - 12 szt.
 15. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza ciepłowniczego niski parametr - 3 szt.
 16. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad montażem kotłów na gaz i na biomasę oraz nad budową węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych wewnętrznych.
   

Zakres rzeczowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.:

 1. Nieodpłatne sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zakresem prac dotyczącym budowy/przebudowy przyłączy ciepłowniczych wysoki i niski parametr.

Projekt przyczyni się do wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (m. in. kotłów opalanych węglem) na nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne oraz kotły opalane biomasą. Ponadto projekt obejmuje również podłączenie budynków wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W dniu 31 maja 2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Planowane zakończenie realizacji projektu do 31.08.2022 r.


 

Wersja XML