Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rola mieszkańców w współtworzeniu przestrzeni miejskiej.

partycypacja_pelna_naglowek.jpeg

Obecny trend rozwoju miast sprawia, że chcemy żyć w nich nowocześnie i wygodnie oraz tak aby przestrzeń miejska zaspokajała nasze potrzeby w różnych sferach społecznych. Idea zrównoważonego rozwoju wpisuje się w realizację koncepcji Smart City w wielu polskich miastach. Planując rozwiązania w przestrzeni miejskiej ważną rolę odgrywają beneficjenci tych działań czyli mieszkańcy. Pomimo tego, że nadal mamy do czynienia z pewnego rodzaju murem między mieszkańcami a urzędami, możemy wykorzystać te podmioty, które są zdecydowanie bliżej ludzi. Mowa tu oczywiście o organizacjach pozarządowych, które doskonale mogą budować kanały komunikacji z lokalną społecznością w rożnych dziedzinach budując zaufanie mieszkańców do Urzędu, urzędników i inicjatyw jakie realizuje samorząd. Siłę współdecydowania mieszkańców można wykorzystać do realizacji celów miasta. Jest to również skuteczna metoda budowania silnej pozycji w regionie i przyciągania inwestorów, a także budowania wiarygodności społecznej do instytucji samorządowej.

Dynamicznie rozwijający się trend integruje ze sobą inteligentne technologie, usługi miejskie oraz motywuje do aktywności społecznej zarówno mieszkańców, jak i organizacje pozarządowe. Poprzez to dążymy do uzyskania efektu synergii pomiędzy różnymi obszarami przestrzeni publicznej przy zaangażowaniu mieszkańców. W tych inicjatywach ważne jest właściwe zrozumienie grupy docelowej – metod dotarcia do społeczności lokalnej, sposobów prowadzenia komunikacji oraz tego, jaki przekaz zastosować, aby w zamian otrzymać wartościowe informacje.

Ważnym krokiem w tym procesie są np. działania związane z realizacją budżetów obywatelskich. Coraz odważniej mieszkańcy wchodzą w interakcję z lokalnym samorządem wspólnie planując działania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne czy sportowe oraz wspólnie je realizując. Cieszy również to, że mieszkańcy angażują się również w konsultacje społeczne, których celem jest motywowanie ich do współdecydowania o tym jak będzie wyglądało miasto przyszłości. Nie bójmy się pytać i nie bójmy się angażować i pamiętajmy, że najlepsze inicjatywy powstają gdy zaangażowanie jest większe, a dyskusja nad ich realizacją bardziej żywa. Dlatego tak, ważną rolę w tym procesie odgrywa samorząd, którego rolą jest przekonanie mieszkańców, że poprzez udział w działaniach partycypacyjnych osiągną szereg korzyści dla siebie samych. Mieszkańców należy uświadamiać i edukować w kwestiach związanych z pozytywnymi, społecznymi rezultatami współdecydowania i współdziałania.

W ramach realizacji projektu zaplanowany jest cykl działań edukacyjnych, które służyć będą wspólnemu wypracowaniu założeń do wykorzystania inteligentnych rozwiązań dla podwyższenia poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Przemyśla. Poprzez zaplanowane warsztaty, które prowadzić będą specjaliści i eksperci Smart City osoby biorące w nich udział pozyskają dodatkową wiedzę w zakresie realizacji koncepcji Safe City – bezpieczne miasto Przemyśl. Różne grupy interesariuszy biorących udział w zajęciach wspólnie wypracują katalog zagrożeń oraz sposoby ich monitorowania w przestrzeni miejskiej. Jednym z działań również będzie wypracowanie założeń do usprawnienia systemu komunikacji z mieszkańcami przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wspólna praca przełoży się również na dokumentację, która powstanie we współpracy z mieszkańcami, instytucjami miejskimi pod czujnym okiem specjalistów i ekspertów z zakresu Smart City.


Autor: Rafał Porada
logo_png_duze_HSC.png

Wersja XML