Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Trwa audyt turystyczny województwa podkarpackiego

7 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie w ramach zleconego i współorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego “Audytu Turystycznego województwa podkarpackiego”. Wzięli w nim udział przedstawiciele przemyskich organizacji i branży turystycznej oraz okolicznych jednostek samorządu. Organizatorem spotkania była firma 2BA Doradztwo Strategiczne z siedzibą w Nysie z ekspertami: prof. AWF w Krakowie dr hab. Zygmuntem Kruczkiem, dr Anną Wilkońską oraz Leszkiem Nowakiem.

Spotkanie poświęcone było analizie rozwoju turystyki na terenie województwa, a istotnym elementem prac podczas audytu są właśnie konsultacje i wywiady dotyczące tej dziedziny. Poprowadzili je eksperci 2BA doradztwo strategiczne:  Agnieszka Nowak i Leszek Nowak.

Brak opisu obrazka

Zaplanowane w Przemyślu rozmowy dotyczyły:
• przedstawienia i omówienia dotychczasowych rezultatów prac,
• dyskusja nt. aktualnego stanu turystyki w województwie podkarpackim,
• analiza SWOT Podkarpacia w obszarze turystyki
• uzupełnienia, wnioski i rekomendacje w zakresie aktualnego stanu rozwoju turystyki.

Podobne spotkania zostały zaplanowane w  Polańczyku, Ustrzykach Górnych, Jaśle, Tarnobrzegu, Lubaczowie i Rzeszowie. Audyt, który zostanie opracowany w formie dokumentu jest wstępem do dalszych działań – przygotowania dokumentu strategicznego, który przyczyni się do rozwoju turystyki w woj. podkarpackim.

zdjęcia i publikacja: Witold Wołczyk
 

 

Wersja XML