Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmach Urzędu Miejskiego przy ulicy Ratuszowej 1 oficjalnie otwarty!

Przemyślanie nie muszą już załatwiać urzędowych spraw w różnych częściach nadsańskiego miasta. Wszystkie budynki Urzędu Miejskiego mieszczą się w ścisłym centrum Przemyśla. 6 listopada br. Prezydent Wojciech Bakun dokonał uroczystego otwarcia nowo oddanego obiektu przy ulicy Ratuszowej 1. Budynek na potrzeby magistratu zaadaptowano po wygaszeniu (w ramach reformy szkolnictwa) funkcjonującego tam do niedawna gimnazjum.

 

- W budynku przy ulicy Ratuszowej mieści się część wydziałów, które do tej pory były „rozrzucone” w różnych częściach miasta – na ulicy Matejki czy Izydory Kossowskiej. W tej chwili praktycznie wszystkie wydziały, poza archiwum, mieszczą się w kompleksie budynków w centrum Przemyśla – powiedział Prezydent Miasta.

 

Brak opisu obrazka

 

- Remont obiektu rozpoczął się w styczniu ubiegłego roku i trwał do czerwca tego roku. Zaraz po tym rozpoczęliśmy prace przygotowawcze i przenosiny. Dzisiaj możemy wreszcie oficjalnie otworzyć  nowy gmach przemyskiego magistratu – dodał W. Bakun.

 

 

 

 

W środowym spotkaniu Włodarzowi miasta towarzyszyli: Wiceprezydent Bogusław Świeży, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Sawicka, Sekretarz Miasta Dariusz Łapa, Skarbnik Monika Czuryk, naczelnicy wydziałów i pracownicy UM w Przemyślu. Gośćmi specjalnymi uroczystości byli Ksiądz Mieczysław Rusin – proboszcz parafii Archikatedralnej, który dokonał poświęcenia obiektu oraz Starosta Przemyski Jan Pączek.

 

- Mieszczą się tu: Wydział Rozwoju, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, Biuro Zamówień Publicznych oraz Wydziały Promocji i Kultury, Edukacji i Sportu, Spraw Społecznych oraz Architektury wraz z Miejskim Konserwatorem Zabytków – opowiedział Dariusz Łapa.

 

- Całość inwestycji, czyli blisko 2,5 miliona złotych zostało pokryte ze środków własnych. Nasi pracownicy mają tu znakomite warunki. Nie jest bowiem tajemnicą, iż do tej pory wykonywali swoje obowiązki służbowe w trudnych warunkach – często w bardzo starych i od dawna nieremontowanych obiektach. W budynku przy Ratuszowej komfort pracy jest zupełnie inny. Nie bez znaczenia jest również fakt zlikwidowania problemów logistycznych. Pracownicy, którzy niegdyś zmuszeni byli wielokrotnie w ciągu jednego dnia przemieszczać się między budynkami – choćby po to, by przekazać lub odebrać pocztę, teraz mogą zająć się pracą merytoryczną.  Należy również wspomnieć, że ów budynek wyposażony jest w windę, która z pewnością ułatwi niepełnosprawnym lub starszym mieszkańcom naszego miasta kontakt z urzędem – dodał Sekretarz.

 

Brak opisu obrazka

 

Przebudowa pomieszczeń w budynku po Gimnazjum nr 2 przy ulicy Ratuszowej dla potrzeb administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu kosztowała blisko 2,5 miliona złotych brutto. W tej kwocie mieści się dofinansowanie z PFRON (zakup windy) w wysokości około 113 tysięcy złotych.

 

- Ciekawostką jest, iż budynek ten wyposażony jest w salę gimnastyczną. W jej miejscu chcielibyśmy utworzyć Centrum Obsługi Mieszkańca, czyli miejsce, w którym będą zgromadzone osoby z poszczególnych wydziałów, odpowiadające za bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Natomiast jeszcze teraz, na prośbę dwóch szkół – Szkoły Podstawowej numer 1 i Szkoły Podstawowej numer 11 – a właściwie z powodu braku w nich odpowiedniego zaplecza sportowego, sala ta - do czasu znalezienia innego rozwiązania - nadal będzie wykorzystywana przez uczniów wymienionych placówek - powiedział Prezydent Miasta Przemyśla.

 

Brak opisu obrazka

 

W ramach zadania wykonano: schody zewnętrzne oraz szyb windowy, zamontowano dźwig osobowy, nowe ścianki działowe z uwzględnieniem nowych podziałów na biura i zaplecze sanitarne dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyremontowano i wymieniono posadzki na panelowe i z płytek ceramicznych. Ponadto położono nowe tynki, powłoki malarskie oraz okładziny ścienne z płytek ceramicznych, zamontowano nową stolarkę drzwiową drewnianą oraz z ścianki aluminiowe na korytarzach, wydzielające strefę bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wyremontowano elewację północną budynku, a także wykonano następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną. Jak również instalacje: okablowania sieci LAN, alarmową, kontroli dostępu, dozoru telewizyjnego oraz odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatki schodowej.

 

Inwestycję projektowała Architektoniczna Pracownia Projektowa Jerzy Lewosiuk – Przemyśl. Wykonawcą robót była firma Usługi Ogólnobudowlane Kontur – Bogusław Majchrowicz – Krasiczyn. Budową kierował Artur Majchrowicz, a nadzór inwestorski sprawował Tomasz Zabawski – Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „Probud”. Panowie: Tomasz Zabawski, Wojciech Jaśkowski oraz Jan Wojnarowicz pełnili funkcje inspektorów nadzoru.

 

 

Urząd Miejski w Przemyślu 

ul. Ratuszowa 1

Wydziały (numery telefonów)

► Znajdź na mapie.

 

 

      

 

Tekst i zdjęcia: Agata Czereba

Wersja XML