Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Katalog dobrych praktyk

Wiele miast wdraża rozwiązania technologiczne na mniejszą lub większą skalę. Czy to wystarczy, aby władze tych miast twierdziły, że realizują strategię budowania smart city? Czy ilość zaimplementowanych zaawansowanych rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych, Internetu Rzeczy, gromadzenia i przetwarzania big data wprost wpływa na inteligencję tych miast?

Na tej stronie prezentujemy ciekawe rozwiązania i wykorzystania technologii w przestrzeniach miejskich dla poprawy jakości życia mieszkańców.

 • Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy

  monitoring_Katowice.jpeg
  Ten projekt Miasto Katowice realizuje od 2016 roku. Jego powstanie wynikało z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i wsparcia działań Straży Miejskiej w efektywnym monitorowaniu zdarzeń. Założonym efektem jest identyfikacja niepożądanych zdarzeń przez system oraz alarmowanie dyspozytorów (kolizje pojazdów, zbiegowiska, zasłabnięcia itp.)
  Data publikacji: 20-10-2020 15:06
 • Bielsko-Biała - działania Straży Miejskiej przeciwko smogowi z wykorzystaniem dronów

  dron wykorzystywany do pomiaru zanieczyszczeń
  Projekt został był realizowany w Bielsku-Białej przez Straż Miejską od stycznia do marca 2019 roku, a jego koszt (zakup samego urządzenia) wyniósł 200 tys. złotych. Zidentyfikowany problem, który był bezpośrednią przyczyną zastosowania drona do pomiary zanieczyszczeń, to wzrastający poziom smogu na skutek spalania nieodpowiednich dla celów grzewczych produktów w gospodarstwach domowych.
  Data publikacji: 12-10-2020 09:05
 • Inteligentne pojemniki na odpady na stałe w Ciechanowie

  um-ciechanow-1.09.2020.jpeg
  Ciechanów jest pierwszym w Polsce miastem, w którym na stałe zamontowano nowoczesne, inteligentne i bezdotykowe pojemniki do segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej, pozwalające m.in. kontrolować selektywną zbiórkę. Przeprowadzony roczny pilotaż przyniósł pozytywne efekty w postaci wzrostu gospodarstw domowych segregujących odpady z 10 do 90%. W planach jest wyposażenie w analogiczne rozwiązania kolejnych osiedli w mieście.
  Data publikacji: 25-09-2020 14:25
Wersja XML