Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Katalog dobrych praktyk

Wiele miast wdraża rozwiązania technologiczne na mniejszą lub większą skalę. Czy to wystarczy, aby władze tych miast twierdziły, że realizują strategię budowania smart city? Czy ilość zaimplementowanych zaawansowanych rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych, Internetu Rzeczy, gromadzenia i przetwarzania big data wprost wpływa na inteligencję tych miast?

Na tej stronie prezentujemy ciekawe rozwiązania i wykorzystania technologii w przestrzeniach miejskich dla poprawy jakości życia mieszkańców.

 • Gdynia - Cyfrowy "Asystent Mieszkańca"

  asystent mieszkańca Gdynia.jpeg
  Wdrożony w grudniu 2018 roku w aplikacji gdynia.pl moduł "Asystent Mieszkańca" umożliwia mieszkańcom przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do służb miejskich. Była to odpowiedź na zidentyfikowany problem jakim był brak szybkiej i łatwej ścieżki zgłaszania problemów w przestrzeni miejskiej. Aplikacja "Asystent Mieszkańca" została zgłoszona do Konkursu GO SMART i znalazła się wśród 12. nagrodzonych innowacyjnych rozwiązań na świecie.
  Data publikacji: 04-01-2021 13:36
 • Łódź - pierwszy pierwszy w Polsce Dom Wielopokoleniowy

  dom wielolopokoleniowy.jpeg
  Zanik więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych w miastach, a także izolacja społeczna usamodzielniających się osób z placówek opiekuńczych - to zjawiska społeczne, które legły u podstaw pomysły stworzenia w Łodzi pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego. Inwestycja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta, która zamknęła się kwotą 8 mln 295 tys. zł, powstała w 2019 roku przy ul. Wólczańskiej.
  Data publikacji: 31-12-2020 09:47
 • Rondo holenderskie w Cambridge

  rondo_holenderskie_Cambrigde_wstęp.jpeg
  Liderem w tworzeniu standardów związanych z infrastrukturą rowerową w miastach jest Holandia. Stąd na przykład przystanki wyspowe, które objeżdża ścieżka rowerowa nazywane są holenderskimi. Innym przykładem rozwiązania z Niderlandów jest tzw. rondo holenderskie. W 2018 roku na budowę tak nazywanego ronda zdecydowali się radni angielskiego Hrabstwa Cambridge.
  Data publikacji: 29-12-2020 14:33
 • Oslo - dzieci decydują o bezpieczeństwie

  Oslo.jpeg
  Ten projekt poprawiający bezpieczeństwo pieszych w stolicy Norwegii zrealizowała Państwowa Agencja Środowiska Miejskiego Vibeke Rorholt. Czas realizacji wyniósł 4 miesiące, a koszt 1, 5 mln zł.
  Data publikacji: 22-12-2020 15:36
 • Inteligentne przejścia dla pieszych w Gdyni

  gdynia - inteligentne przejścia dla pieszych_2.jpeg
  W ciągu 11 miesięcy Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zrealizował projekt poprawiający bezpieczne poruszanie się pieszych i kierowców. Przy tym rozwiązaniu, którego koszt wyniósł 470 tys. zł, zastosowano system detekcji z czujnikami termowizyjnymi.
  Data publikacji: 11-12-2020 15:29
 • Jaworzno - Wizja Zero na drogach

  wizja_zero.jpeg
  Idea Wizji Zero została po raz pierwszy wprowadzona pod koniec lat 90. w Szwecji. Podstawą dla podjętych działań było stwierdzenie, że utrata życia nie jest akceptowalną ceną za skrócenie czasu podróży autem – człowiek nie jest doskonały: popełnia błędy, bywa zmęczony czy rozkojarzony, a infrastruktura drogowa może sprzyjać (ale i ograniczać) liczbę wypadków. Tą drogą podążyły władze Jaworzna, miasta na prawach powiatu, liczącego około 70 tys. mieszkańców.
  Data publikacji: 02-12-2020 15:44
 • Yokohama - transformacja eneregtyczna

  yokohama.jpeg
  Po katastrofie elektrowni atomowej w Fukushimie Japonia postanowiła zwiększyć znacząco swój przemysł energii odnawialnych. W tym przypadku była więc to potrzeba powstanie alternatywnego źródła energii (OZE). Odpowiedzią na ten problem była budowa elektrowni słonecznej w Jokohamie obsługującej 9 000 gospodarstw.
  Data publikacji: 02-12-2020 13:03
 • Waszyngton - chodnik produkujący energię

  energy-generating-pavement-turns-footsteps-in-electricity-03-587x400.jpeg
  Przyzwyczailiśmy się już do tego, że energię pozyskujemy nie tylko z węgla, czy ropy naftowej, ale także źródeł odnawialnych: wiatru, słońca, czy też wody. Stosunkowo prostym i oczywistym źródłem energii odnawialnej może być jednak także energia kinetyczna wytwarzana... przez samych ludzi. Tak więc spacerując możemy dostarczać energii na przykład do otaczających lamp ulicznych. Ten pomysł na większą skalę wykorzystano po raz pierwszy w Waszyngtonie w 2016 roku.
  Data publikacji: 30-11-2020 14:42
 • Zintegrowany System Zarządzania Ruchem „TRISTAR” w Trójmieście

  Centrum Zarządzania "Tristar", ul. Wyspiańskiego, 2015
  Zintegrowany System Zarządzania Ruchem „TRISTAR” pozwala na sterowanie ruchem w trybie automatycznym na obszarze całego Trójmiasta poprzez zastosowanie technologii z dziedziny Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Przedsięwzięcie zrealizowane przez Gdańsk, Sopot i Gdynię na podstawie trójstronnego porozumienia gmin, współfinansowane przez Unię Europejską (UE) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych VIII Priorytet Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
  Data publikacji: 30-11-2020 13:07
 • Środa Wielkopolska - monitoring wodociągów

  sroda-wielkopolska 01.jpeg
  Projekt został zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej w ciągu 12 miesięcy. Zidentyfikowany problem to niedokładny system monitoringu zużycia wody oraz awarii.
  Data publikacji: 21-10-2020 11:32
Wersja XML