Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Katalog dobrych praktyk

Wiele miast wdraża rozwiązania technologiczne na mniejszą lub większą skalę. Czy to wystarczy, aby władze tych miast twierdziły, że realizują strategię budowania smart city? Czy ilość zaimplementowanych zaawansowanych rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych, Internetu Rzeczy, gromadzenia i przetwarzania big data wprost wpływa na inteligencję tych miast?

Definicji pojęcia Smart City/Miasta inteligentnego jest wiele, tyle co nie przymierzając, dla pojęcia informatyk. Definicje te różnią się rozłożeniem akcentów – jedne zwracają uwagę na kwestie technologiczne, inne na społeczne, a jeszcze inne podkreślają znaczenie zrównoważonego rozwoju.

 • Środa Wielkopolska - monitoring wodociągów

  Brak opisu obrazka
  Projekt został zrealizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Środzie Wielkopolskiej w ciągu 12 miesięcy. Zidentyfikowany problem to niedokładny system monitoringu zużycia wody oraz awarii.
  Data publikacji: 21-10-2020 11:32
 • Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy

  Brak opisu obrazka
  Ten projekt Miasto Katowice realizuje od 2016 roku. Jego powstanie wynikało z potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i wsparcia działań Straży Miejskiej w efektywnym monitorowaniu zdarzeń. Założonym efektem jest identyfikacja niepożądanych zdarzeń przez system oraz alarmowanie dyspozytorów (kolizje pojazdów, zbiegowiska, zasłabnięcia itp.)
  Data publikacji: 20-10-2020 15:06
 • Bielsko-Biała - działania Straży Miejskiej przeciwko smogowi z wykorzystaniem dronów

  dron wykorzystywany do pomiaru zanieczyszczeń
  Projekt został był realizowany w Bielsku-Białej przez Straż Miejską od stycznia do marca 2019 roku, a jego koszt (zakup samego urządzenia) wyniósł 200 tys. złotych. Zidentyfikowany problem, który był bezpośrednią przyczyną zastosowania drona do pomiary zanieczyszczeń, to wzrastający poziom smogu na skutek spalania nieodpowiednich dla celów grzewczych produktów w gospodarstwach domowych.
  Data publikacji: 12-10-2020 09:05
 • Inteligentne pojemniki na odpady na stałe w Ciechanowie

  Brak opisu obrazka
  Ciechanów jest pierwszym w Polsce miastem, w którym na stałe zamontowano nowoczesne, inteligentne i bezdotykowe pojemniki do segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej, pozwalające m.in. kontrolować selektywną zbiórkę. Przeprowadzony roczny pilotaż przyniósł pozytywne efekty w postaci wzrostu gospodarstw domowych segregujących odpady z 10 do 90%. W planach jest wyposażenie w analogiczne rozwiązania kolejnych osiedli w mieście.
  Data publikacji: 25-09-2020 14:25
Wersja XML