Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Katalog dobrych praktyk

Wiele miast wdraża rozwiązania technologiczne na mniejszą lub większą skalę. Czy to wystarczy, aby władze tych miast twierdziły, że realizują strategię budowania smart city? Czy ilość zaimplementowanych zaawansowanych rozwiązań informatycznych, telekomunikacyjnych, Internetu Rzeczy, gromadzenia i przetwarzania big data wprost wpływa na inteligencję tych miast?

Definicji pojęcia Smart City/Miasta inteligentnego jest wiele, tyle co nie przymierzając, dla pojęcia informatyk. Definicje te różnią się rozłożeniem akcentów – jedne zwracają uwagę na kwestie technologiczne, inne na społeczne, a jeszcze inne podkreślają znaczenie zrównoważonego rozwoju.

 • Fabryka Pełna Życia, czyli jak mieszkańcy zaprojektowali nowe centrum miasta

  Dąbrowa Górnicza: Fabryka Pełna Życia, czyli jak mieszkańcy zaprojektowali nowe centrum miasta
  W Dąbrowie Górniczej wypracowano projekt nowego centrum miasta na terenach starej fabryki. Cały proces trwał trzy lata i opierał się na formule społecznych konsultacji, w ramach których prowadzono szereg działań informacyjnych, edukacyjnych i animacyjnych, a w efekcie wypracowano koncepcję zagospodarowania zabudowań byłej fabryki i otwartej przestrzeni publicznej dopasowanej do potrzeb mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców. W ciągu najbliższych 10 lat w mieście ma powstać zupełnie nowa przestrzeń publiczna, ale także komercyjna, gdzie pracę znajdzie trzy tysiące osób. Na co dzień stanie się również naturalnym miejscem do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej.
  Data publikacji: 02-02-2021 10:44
 • Nowy Jork - Program ThriveNYC

  Brak opisu obrazka
  W 2015 roku w Nowym Jorku Departament Zdrowia i Higieny Psychicznej wdrożył nowy program - ThrieveNYC, będący swego rodzaju pogotowiem ratunkowym dla osób cierpiących psychicznie. Czteroletni budżet przedsięwzięcia wyniósł 850 mln dolarów.
  Data publikacji: 04-01-2021 14:01
 • Gdynia - Cyfrowy "Asystent Mieszkańca"

  Brak opisu obrazka
  Wdrożony w grudniu 2018 roku w aplikacji gdynia.pl moduł "Asystent Mieszkańca" umożliwia mieszkańcom przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do służb miejskich. Była to odpowiedź na zidentyfikowany problem jakim był brak szybkiej i łatwej ścieżki zgłaszania problemów w przestrzeni miejskiej. Aplikacja "Asystent Mieszkańca" została zgłoszona do Konkursu GO SMART i znalazła się wśród 12. nagrodzonych innowacyjnych rozwiązań na świecie.
  Data publikacji: 04-01-2021 13:36
 • Łódź - pierwszy pierwszy w Polsce Dom Wielopokoleniowy

  Brak opisu obrazka
  Zanik więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych w miastach, a także izolacja społeczna usamodzielniających się osób z placówek opiekuńczych - to zjawiska społeczne, które legły u podstaw pomysły stworzenia w Łodzi pierwszego w Polsce Domu Wielopokoleniowego. Inwestycja zrealizowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu miasta, która zamknęła się kwotą 8 mln 295 tys. zł, powstała w 2019 roku przy ul. Wólczańskiej.
  Data publikacji: 31-12-2020 09:47
 • Rondo holenderskie w Cambridge

  Brak opisu obrazka
  Liderem w tworzeniu standardów związanych z infrastrukturą rowerową w miastach jest Holandia. Stąd na przykład przystanki wyspowe, które objeżdża ścieżka rowerowa nazywane są holenderskimi. Innym przykładem rozwiązania z Niderlandów jest tzw. rondo holenderskie. W 2018 roku na budowę tak nazywanego ronda zdecydowali się radni angielskiego Hrabstwa Cambridge.
  Data publikacji: 29-12-2020 14:33
 • Oslo - dzieci decydują o bezpieczeństwie

  Brak opisu obrazka
  Ten projekt poprawiający bezpieczeństwo pieszych w stolicy Norwegii zrealizowała Państwowa Agencja Środowiska Miejskiego Vibeke Rorholt. Czas realizacji wyniósł 4 miesiące, a koszt 1, 5 mln zł.
  Data publikacji: 22-12-2020 15:36
 • Inteligentne przejścia dla pieszych w Gdyni

  Brak opisu obrazka
  W ciągu 11 miesięcy Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zrealizował projekt poprawiający bezpieczne poruszanie się pieszych i kierowców. Przy tym rozwiązaniu, którego koszt wyniósł 470 tys. zł, zastosowano system detekcji z czujnikami termowizyjnymi.
  Data publikacji: 11-12-2020 15:29
 • Jaworzno - Wizja Zero na drogach

  Brak opisu obrazka
  Idea Wizji Zero została po raz pierwszy wprowadzona pod koniec lat 90. w Szwecji. Podstawą dla podjętych działań było stwierdzenie, że utrata życia nie jest akceptowalną ceną za skrócenie czasu podróży autem – człowiek nie jest doskonały: popełnia błędy, bywa zmęczony czy rozkojarzony, a infrastruktura drogowa może sprzyjać (ale i ograniczać) liczbę wypadków. Tą drogą podążyły władze Jaworzna, miasta na prawach powiatu, liczącego około 70 tys. mieszkańców.
  Data publikacji: 02-12-2020 15:44
 • Yokohama - transformacja eneregtyczna

  Brak opisu obrazka
  Po katastrofie elektrowni atomowej w Fukushimie Japonia postanowiła zwiększyć znacząco swój przemysł energii odnawialnych. W tym przypadku była więc to potrzeba powstanie alternatywnego źródła energii (OZE). Odpowiedzią na ten problem była budowa elektrowni słonecznej w Jokohamie obsługującej 9 000 gospodarstw.
  Data publikacji: 02-12-2020 13:03
 • Waszyngton - chodnik produkujący energię

  Brak opisu obrazka
  Przyzwyczailiśmy się już do tego, że energię pozyskujemy nie tylko z węgla, czy ropy naftowej, ale także źródeł odnawialnych: wiatru, słońca, czy też wody. Stosunkowo prostym i oczywistym źródłem energii odnawialnej może być jednak także energia kinetyczna wytwarzana... przez samych ludzi. Tak więc spacerując możemy dostarczać energii na przykład do otaczających lamp ulicznych. Ten pomysł na większą skalę wykorzystano po raz pierwszy w Waszyngtonie w 2016 roku.
  Data publikacji: 30-11-2020 14:42
Wersja XML