Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Konsultacje odbywają się w formie wyrażenia pisemnej opinii i zgłoszenia uwag do projektu na załączonym formularzu. Wypełniony formularz można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 osobiście lub pocztą – decyduje data wpływu.

Konsultacje trwają: od 12 do 18 listopada 2019 r.

Wyniki konsultacji wraz z uzasadnieniem zamieszczane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl/bip), stronie internetowej Miasta Przemyśla (www.przemysl.pl w zakładce Organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1.

 

PDFZarządzenie nr 423/2019 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
PDFUchwała
PDFZałącznik do uchwały - Program współpracy
 

DOCFormularz konsultacji.doc
 

 

Wersja XML