Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.07.2007 r. o godz. 10.00  w  sali  USC
(II piętro) Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 odbędzie się spotkanie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu.
 
Tematem spotkania  będzie:
 
1)    Otwarcie I posiedzenia nowo powstałej Rady.
2)    Powołanie Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady.
3)    Wnioski i zakończenie spotkania.
 
Wersja XML