Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o przyjęciu do Domu Dziennego Pobytu „Senior - WIGOR”

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza wszystkich seniorów w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo do udziału w zajęciach organizowanych w Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” prowadzonym przez „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki 5 w Przemyślu.

Działalność Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” polega na zapewnieniu wsparcia seniorom poprzez umożliwienie im korzystania z różnych form aktywności adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

Dom przeznaczony jest dla 30 osób – mieszkańców miasta Przemyśla, w którym zapewnia się co najmniej 8 – godzinną ofertę usług codziennie w dniach od poniedziałku do piątku, m.in.:

Dla osób mniej samodzielnych zapewniony jest transport z miejsca zamieszkania do ośrodka wsparcia.

Zgłaszając się do Domu „Senior - WIGOR” należy wypełnić kwestionariusz, dobrze jest również mieć skierowanie do poradni rehabilitacyjnej – co pozwoli na skorzystanie z usług obecnych tam specjalistów (ortopedów, rehabilitantów, kardiologów ).

Pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” jest odpłatny. Wysokość opłat ustalana jest w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora.


Szczegółowe informacje dot. przyjęcia do Domu Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” można uzyskać pod numerem telefonu: 16 678 – 20 – 62 wew. 26

Wersja XML