Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza” - sympozjum międzynarodowe – ZAPROSZENIE

W dniach 23-25 października 2019 roku w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbędzie się sympozjum międzynarodowe „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”.

 

Brak opisu obrazka

 

Idea sympozjum powstała podczas wyjazdów plenerowych, podczas których muzealnicy z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka wykonywali fotografie do wystawy, która miała pokazywać drewniane cerkwie z Polski, Ukrainy i Rumunii wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Owocne wyjazdy w kierunku Roztocza – do Radruża i Chotyńca, a także w Bieszczady – do Turzańska, Smolnika i parku miniatur cerkiewnych w Myczkowcach sprawiły, że niebawem zrodziła się myśl zorganizowania międzynarodowego sympozjum poświęconego drewnianym cerkwiom obszaru Karpat, a także wschodniego pogranicza. Dzięki temu w istniejący krąg tematyczny zostały włączone również drewniane cerkwie ze Słowacji i Białorusi.

 

Pomysł realizowany w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej został zauważony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, który jest instytucją ekspercką m.in. w dziedzinie architektury drewnianej. Dlatego wyróżnieniem dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej było objęcie sympozjum Patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, które zapowiedziało także przywiezienie do Przemyśla swoich cenionych wydawnictw oraz wystawy o drewnianych cerkwiach z regionu Karpat, wpisanych w 2013 roku na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Głównym celem zaproszenia specjalistów, historyków sztuki, historyków, konserwatorów, architektów, a także duchownych, z wielu krajów w których znajdują się zabytkowe drewniane cerkwie, było mocne przekonanie o potrzebie umożliwienia wspólnego spotkania, podczas którego eksperci z różnych krajów będą mogli dzielić się swoją wiedzą, wynikami badań i doświadczeniem.

 

Na zaproszenie odpowiedziało wielu wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy – Ukrainy, Białorusi, Słowacji i Rumunii. Dzięki temu program konferencji stał się bogaty i zapowiada duże wydarzenie. Konferencja naukowa odbędzie się 24 października br. w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a podczas sympozjum trwającego od 23 do 25 października, uczestnicy będą mieli wiele okazji do wspólnych rozmów, wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych, cennych kontaktów. Lista uczestników i program wskazują też, jak bardzo była potrzebna organizacja takiej konferencji. W ostatnich latach temat nie był bowiem zbyt często poruszany w podobnej formule. Komunikacja między uczestnikami z kilku krajów nie powinna napotykać na trudności. Tematy zawodowe w gronie Słowian są zazwyczaj wzajemnie zrozumiałe. Pomoc w tłumaczeniach, w obie strony, zapewniona będzie natomiast w przypadku uczestników z Rumunii.

 

Brak opisu obrazka

 

 

Program międzynarodowego sympozjum „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”:

 

Główne tematy konferencji:

 

► Szczegółowy program konferencji.

 

 

Brak opisu obrazka

publikacja: Agata Czereba

Wersja XML