Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 5 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji podsumowała ostatnie trzy lata

W poniedziałek, 14 października br. odbyło się wręczenie podziękowań członkom Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji za współpracę z Samorządem Miasta Przemyśla w latach 2016-2019.

 

Podczas spotkania Prezydent Miasta Przemyśla Wojciech Bakun wyraził swoją wdzięczność za zaangażowanie w działalność Rady oraz inicjatywy, które zostały podjęte w trakcie kadencji. Rada Pożytku, skupiająca przedstawicieli wielu organizacji pozarządowych, obok innych rad funkcjonujących w naszym mieście, jest ważnym organem doradczo – inicjatywnym. Prezydent wyraził nadzieję na kontynuację współpracy z Radą Pożytku IV kadencji, do której właśnie trwa nabór.   

 

 

Słowa podziękowania do zgromadzonych skierowała także Przewodnicząca Rady Renata Stefaniak. Dziękując tym osobom, których aktywność sprawiła, że Rada mogła działać. Chociaż, jak zauważyła, z pewnością mogliśmy zrobić o wiele więcej.

 

 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego III kadencji została powołana Zarządzeniem Nr 141/2016 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10 maja 2016 r. Kadencja Rady trwała 3 lata. W jej skład wchodziło 24 członków, w tym 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 4 przedstawicieli Rady Miejskiej w Przemyślu oraz 4 przedstawicieli Prezydenta Miasta.

fot. A. Czereba (12).jpeg

W trakcie trzeciej kadencji Rada odbyła 9 posiedzeń, w tym jedno posiedzenie wyjazdowe. Członkowie Rady angażowali się w przygotowania do pikników organizacji, gali wolontariatu czy spotkań opłatkowych.  

Ponadto Rada pracowała nad zmianą uchwały określającej tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Pożytku. Obecnie trwający nabór do Rady IV kadencji odbywa się na nowych zasadach.

 

 

Tekst: Robert Gawlik

Publikacja/zdjęcia: Agata Czereba

Wersja XML