Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi do nowego przejścia granicznego

Modernizacja i przebudowa drogi Przemyśl - Malhowice staje się faktem. Na ponad 6 kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej Nr 885 prowadzącej od granic naszego miasta przez Hermanowice i Malhowice do granicy państwa Ukrainą jeszcze w tym roku mają się rozpocząć prace, których wykonawcą jest firma STRABAG Sp. z o.o. Symboliczne wbicie łopaty odbyło się 26 września w pobliżu wspomnianych Malhowic, skąd widać miejsce gdzie prawdopodobnie w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa  jest realizowana z funduszy Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina (LIP – Large Infrastructure Project). Umowa o dofinansowanie  podpisana została 8 października 2018 roku, liderem projektu w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, a partnerem Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa. Całkowita wartość projektu wynosi 7, 5 mln Euro (31 500 000,00 zł), a dofinansowanie 6, 75 mln Euro (28 350 000,00 zł). Założony w umowie termin realizacji to 31paździenika 2020r.

Brak opisu obrazka

W uroczystym i symbolicznym rozpoczęciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, m.in.: Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch, Starosta Przemyski Jan Pączek oraz przedstawiciele samorządów najbardziej zainteresowanych modernizacją - Wójt Gminy Przemyśl Andrzej Huk i Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla Bogusław Świeży. Poświęcenia inwestycji dokonał ks. proboszcz Radosław Maziarz.

Brak opisu obrazka

Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz podkreśliła, że realizacja inwestycji da ogromy impuls rozwojowy dla powiatu przemyskiego i całego Podkarpacia. Dla Wicemarszałka Piotra Pilcha modernizacja drogi Przemyśl - Malhowice - jest bardzo istotna zarówno pod względem realizacji przyszłej inwestycji, którą będzie budowa przejścia granicznego, ale także ze względu na infrastrukturę towarzyszącą: zatoki autobusowe, drogę techniczną, przebudowę skrzyżowań i dwóch mostów. Jest to więc istotna inwestycja dla gminy i Przemyśla i ważny dzień dla nas wszystkich.

Wiceprezydent Bogusław Świeży zwrócił się z podziękowaniami do wszystkich osób zaangażowanych w ten projekt i podobnie jak przedmówcy zwrócił uwagę na znaczenie inwestycji dla miasta i okolicznych mieszkańców, dodając, że równie istotna będzie budowa przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice, bo tylko z nim będą tworzyć spójną całość. Wyraził także nadzieję, że ta druga, długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja także wkrótce się rozpocznie.

Brak opisu obrazka


Zakres robót budowlanych:

 

 

tekst i zdjęcia: Witold Wołczyk

Wersja XML